Nationalbibliotekets vänner

Som Nationalbibliotekets vän får du inbjudan till särskilda vänevenemang där du kan bekanta dig med vårt nationella kulturarv tillsammans med andra intresserade. 

Nationalbiblioteket har sammankallat ett nätverk av vänner, till vilket alla som är intresserade av bibliotekets verksamhet och bokkultur har möjlighet att ansluta sig. Vänverksamheten är informell och avgiftsfri och ett deltagande binder eller förpliktar inte till någonting. Vännernas antal uppgår redan till drygt 500, välkommen med! 
 

Närbild på en flygel med noter på notstället. I bakgrunden Nationalbibliotekets Kupolsal

 
Som Nationalbibliotekets vän får du: 

  • vårt regelbundet utkommande nyhetsbrev med aktuell information om bibliotekets evenemang och verksamhet
  • inbjudan till vännernas egna evenemang och kulturkvällar
  • möjlighet att delta i vännernas egna guidade visningar av biblioteket och våra pågående utställningar
  • Vår årspublikation hem till dig på posten (om du så önskar)

Anslut dig till Nationalbibliotekets vänner genom att fylla i denna blankett. 

Samma blankett kan också användas för att uppdatera eller komplettera dina kontaktuppgifter eller avsluta ditt medlemskap i vännätverket. Läs mer om hur dina kontaktuppgifter hanteras i vår dataskyddsbeskrivning.

Vill du stödja bibliotekets verksamhet med en donation? Läs mer här.


Kontaktuppgifter

Vi svarar gärna på eventuella frågor! Kontakta oss på adressen kk-viestinta@helsinki.fi.