Arbeta på Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en tvärvetenskaplig expertorganisation som erbjuder utmärkta möjligheter till utveckling. Många av våra anställda har en utbildning inom biblioteks- och informationsområdet, informationsbehandling eller humaniora.

Innehållsförteckning

Lediga anställningar

Kansalliskirjaston Kupolisali

För tillfället finns det inga lediga jobb på Nationalbiblioteket.
Vi publicerar våra lediga anställningar på Helsingfors universitets karriärssidor (helsinki.fi).

Hörnstenarna för vår verksamhet

Käsiä ristissä muodostaen ympyrän.

Hörnstenarna för Nationalbibliotekets verksamhet är fastslagna i Nationalbibliotekets strategi för 2021-2030. 

Öppenhet
Principen om öppenhet styr verksamheten och utvecklingen av tjänster. Nationalbiblioteket genomför principen genom att öppet och frimodigt dela och ta emot idéer och genom att stödja öppen vetenskap. Biblioteket har en öppen verksamhetskultur.

Förnyelse
Genom förnyelse utvecklar vi tjänsternas kvalitet, genomslagskraft, kundorientering och jämlikhet. Vi främjar en verksamhetskultur som värdesätter nyfikenhet. Förnyelsen bärs upp av ett aktivt samarbete i nationella och internationella nätverk och styrs av principerna om ansvarsfullhet, öppenhet och hållbar utveckling.

Bildning
Vi agerar kulturbärare och utgör bildningens ryggrad –står stabilt på kunskapens sida. Bildning tillhör alla, i goda och dåliga tider, också i en värld som polariseras. Våra ledstjärnor är jämlik tillgång till information, stödjande av förutsättningarna för utbildning och forskning samt förmedling av etisk, tillförlitlig och forskningsbaserad kunskap. 

Arbetstider och avlöning

kokous kuvituskuva

Nationalbiblioteket ser positivt på att passa ihop medarbetarens individuella livssituation och arbetsgivarens behov.

I Nationalbibliotekets arbetsuppgifter tillämpas flexibel arbetstid. En medarbetare som har varit i universitetets tjänst i minst ett år får 30 dagars semester, dvs. 6 veckor per år. Medarbetare med minst 15 års tjänst får 38 dagars semester per år.

Avlöningen grundar sig på universitetens avlöningssystem (YPJ), vilket innebär att man fastställer en svårighetsgrad för uppgiften och medarbetaren får en personlig prestationsnivå.  Tillägget för personlig prestation är 4–46,3 % i enlighet med uppgiftens svårighetsgrad. Den personliga prestationen utvärderas regelbundet vid utvärderingssamtal.

Läs mer om Helsingfors universitet som arbetsgivare

Praktikplatser

De praktikplatser som erbjuds av Nationalbiblioteket fördelas främst inom den humanistiska disciplinen och datavetenskapen.

Förfrågningar om praktikplatser skickas till nationalbiblioteket@helsinki.fi.

Kompetensutveckling

Nationalbiblioteket utvecklar aktivt sitt samarbete och stödjer personalens kompetens. Helsingfors universitetspersonal har ett brett utbud av personalutbildning inom olika ämnesområden. Utöver regelbunden utveckling av substanskompetens är ett strategiskt mål att stärka färdigheter i internationalism, kommunikation, nätverk, ledarskap och ekonomi samt arbetsgemenskap.

Lärdomsprov

Studeranden som ska genomföra lärdomsprov erbjuds aktuella forskningsämnen, experthjälp, forskningsmaterial samt arbetslokaler i Nationalbiblioteket vid behov.

Forskningsämnena gäller främst tjänster som de olika biblioteken erbjuder, dvs. att utveckla biblioteksnättjänsterna.

  • Utöver biblioteks- och informationsdisciplinerna finns även ämnen som lämpar sig för databehandling och ekonomiförvaltning.
  • Lärdomsprovet kan genomföras som uppdrag antingen med stipendium eller som anställning.
  • Lärdomsprovet som uppdrag bedöms från fall till fall och finansieringen beror på verksamhetsenhetens eller projektets behov och situation.
  • Utöver ämnena erbjuder Nationalbiblioteket statistiskt material som lämpar sig för lärdomsprov. Materialet till bibliotekens nationella användarenkät ges ut på förfrågan. Uppgifterna från det nationella elektroniska biblioteket FinELibs forskningsenkät finns att hämta i det samhällsvetenskapliga dataarkivet». Även data som har sparats i statistikdatabasen för vetenskapliga bibliotek (KITT) kan användas i forskningsarbete.
  • Om möjligt kan vi även erbjuda experthjälp vid planering av ämne.

Kontakta oss på kansalliskirjasto@helsinki.fi.