Hållbar utveckling på Nationalbiblioteket

Nationalbibliotekets principer för hållbar utveckling syns i vår verksamhet och i hur vi utvecklar våra tjänster. År 2021 publicerade vi programmet Ambitiösa mål mot hållbar förändring som klargör hur vi ser på hållbar utveckling. Programmet presenterar också våra målsättningar och vår färdplan.

Innehållsförteckning

Hållbarhet genomsyrar Nationalbibliotekets verksamhet. Vi vill utveckla vår verksamhet och våra tjänster mot ett allt hållbarare håll, trygga allas tillgång till kunskap, kultur och bildning och uppnå koldioxidneutralitet år 2030.

Kimmo Tuominen, överbibliotekarie på Nationalbiblioteket

  Hållbar utveckling på Nationalbiblioteket

  Ikoner som visar FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030

  FN:s globala mål för hållbar utveckling som bas för Nationalbibliotekets program

  FN:s globala målprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030, har som mål att avskaffa extrem fattigdom och främja en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas till lika stora delar. Programmets bärande princip är att ingen ska lämnas utanför arbetet för en hållbar värld. Läs mer om de globala målen på svenska på Statsrådets kanslis webbplats. Nationalbibliotekets program för hållbar utveckling bygger på FN:s målsättningar.

  Nationalbibliotekets grundläggande verksamhet främjar hållbar utveckling

  Vår verksamhet främjar redan nu många av de kulturella och sociala målsättningarna för hållbar utveckling.

  • Nationalbibliotekets anor sträcker sig tillbaka till år 1640. Alltsedan dess har vi bevarat och tillgängliggjort det publicerade kulturarvet, vilket minskar på övriga organisationers behov att bevara, digitalisera och tillgängliggöra material.
  • Vår verksamhet bidrar till att göra material möjligast jämlikt tillgängliga.
  • Vi främjar öppen vetenskap
  • Våra digitala tjänster är tillgängliga för alla. Se till exempel Nationalbibliotekets söktjänst, Finna.fi och digi.kansalliskirjasto.fi

  Bekanta dig med vårt program för hållbar utveckling:

  Nationalbibliotekets koldioxidavtryck

  Nationalbibliotekets koldioxidavtryck: Rapport om utredning av koldioxidavtrycket 2019

  Den första utredningen om Nationalbibliotekets koldioxidavtryck utkom i maj 2023. Enligt den beräkning som gjordes i utredningen uppgick helhetssiffran för bibliotekets utsläpp år 2019 till 1 018 tCO2e. Två tredjedelar av utsläppen utgörs av fastigheternas energianvändning. Näst mest, dvs. cirka 21 procent av utsläppen, uppstår till följd av inköp, främst inköp av ICT-tjänster och biblioteksmaterial. Utsläppen från digitalisering och de digitala tjänster som biblioteket själv producerar är inte medräknade.

  Läs utredningen här: Nationalbibliotekets koldioxidavtryck: Rapport om utredning av koldioxidavtrycket 2019

  Hållbarhet och ansvar vid Helsingfors universitet

  Nationalbiblioteket är en del av Helsingfors universitet. I sin strategi slår Helsingfors universitet fast att man vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. På längre sikt är målet att integrera hållbarhet och ansvar i alla delar av universitetets verksamhet.

  Följ Helsingfors universitets nyheter om hållbar utveckling:

  Samarbete med kulturarvsorganisationer

  Nationalbiblioteket kan fungera som ett sektoröverskridande stöd inom kulturarvsområdets hållbarhetsarbete. Vi främjar samarbete, dialog och modigt experimenterande i sökandet efter de bästa möjliga lösningarna för hållbar utveckling.

  Plock från övriga organisationer inom kulturarvsområdet:

  Kontaktuppgifter

  Susanna Eklund
  serviceplanerare
  Finna-tjänsten
  Kansalliskirjasto