Donera till vår kulturarvsfond

Kulturarvet är vår gemensamma nationalegendom som vi tillsammans ansvarar för att bevara.

Innehållsförteckning

Hjälp oss att värna om kulturarvet

Nationalbibliotekets kulturarvsfond har som uppgift att stödja digitalisering, konservering, forskning, publicering och främjande av kulturarvet genom att tillhandahålla finansiering.

Nationalbiblioteket har landets mest omfattande samlingar av litterärt kulturarv: mer än 130 hyllkilometer med inhemska böcker, tidskrifter, kartor, handskrifter och musikmaterial, utländsk vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar, varav två ingår i UNESCO:s internationella Världsminnesregister.

Det är en utmaning att permanent förvara samlingarna från en generation till nästa. Materialet slits när det används och papper och andra material utplånas även av sig självt. Särskilt industriellt framställt surt papper blir skört och obrukbart med tiden. Bland räddningsåtgärderna finns konservering, digitalisering och mikrofotografering. Digitalisering ger dessutom snabb och enkel tillgång till sällsynt material. Åtgärderna kostar dock pengar och går långsamt framåt på grund av den stora mängden material. Du hittar digitaliserade material som ingår i Nationalbibliotekets samlingar på adressen digi.kansalliskirjasto.fi.  

Exempel på mål som kulturarvsfonden bidragit till

År 2022 använde Nationalbibliotekets kulturarvsfond inkomna donationer för att stödja digitaliseringen av bibliotekets samlingars äldsta del, material från den svenska tiden. Fonden understödde också forsknings- och redigeringsprojektet Jean Sibelius Works arbete och digitaliseringen av de s.k. Ptolemaiosatlaserna som ingår i Unescos Världsminnesregister. Samtidigt bidrog man till arbetet för att förbereda notmaterial för digitalisering.

Fonden bidrar årligen till konserveringen av äldre, värdefulla material.

År 2021–2022 understödde kulturarvsfonden forskaren Outi Kaltios arbete med en doktorsavhandling om Constantinus Africanus Theorica Pantegni, ett medicinskt verk från 1100-talet som ingår i Nationalbibliotekets samlingar (mer information på finska). 

Så här donerar du

Donera via internetbanken

Gör en donation till Helsingfors universitets fondkonto Nordea FI15 1660 3001 0767 70. Ange eventuellt vad donationen ska gå till i meddelanderutan. 

För donationer på minst 850 euro som är avdragsgilla i beskattningen behöver vi även ett gåvobrev på papper. Fyll i gåvobrevet på nätet eller för hand och returnera den till adressen lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller Lahjoittajasuhteet, PB 53, 00014 Helsingfors universitet. Dataskyddsbeskrivningen för donatoruppgifterna hittar du här

Så här gör du en online-donation

1) Gå till online-donationssidan för Helsingfors universitets fonder.
2) Välj önskad summa och fond Nationalbibliotekets fond för kulturarv och klicka sedan på "Lägg till en donation".
3) Fyll i resten av formuläret.

Donera 10 euro

Understöd kulturarvet genom att skicka ett textmeddelande "KANSALLISKIRJASTO" till numret 16499.

Insamlingstillstånd

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2020/737, beviljat av Polisstyrelsen 18.6.2020. Tillståndet gäller i hela landet med undantag av Åland.

Vi tackar för ditt intresse för kulturarvet!