Donationer till förmån för kulturarvet

Kulturarvet är vår gemensamma nationalegendom som vi tillsammans ansvarar för att bevara.

Innehållsförteckning

Hjälp oss att värna om kulturarvet!

Nationalbiblioteket har landets mest omfattande samlingar av litterärt kulturarv: mer än 115 hyllkilometer av inhemska böcker, tidskrifter, kartor, handskrifter och musikmaterial, utländsk vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar varav två finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Det är en utmaning att permanent förvara samlingarna från en generation till nästa. Materialet slits när det används och papper och andra material utplånas även av sig självt. Särskilt industriellt framställt surt papper blir skört och obrukbart med tiden. Bland räddningsåtgärderna finns konservering, digitalisering och mikrofotografering. Digitalisering ger dessutom snabb och enkel tillgång till sällsynt material. Åtgärderna kostar dock pengar och går långsamt framåt på grund av den stora mängden material.

Kulturarvet är vår gemensamma egendom som vi också gemensamt är ansvariga för att bevara. Nationalbiblioteket behöver därför både statlig och privat finansiering och samarbetspartner som värnar om samlingar och vill få dem i bruk. Nationalbibliotekets fond för kulturarv grundades för att främja bevarande av kulturarv, men även öka tillgängligheten och medvetenheten om det. Donationer till fonden går oavkortat till det ändamål du önskar.

Så här donerar du

Donera via internetbanken

Gör en donation till Helsingfors universitets fondkonto Nordea FI15 1660 3001 0767 70. Ange eventuellt vad donationen ska gå till i meddelanderutan. 

För donationer på minst 850 euro som är avdragsgilla i beskattningen behöver vi även ett gåvobrev på papper. Fyll i gåvobrevet på nätet eller för hand och returnera den till adressen lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller Lahjoittajasuhteet, PB 53, 00014 Helsingfors universitet. Dataskyddsbeskrivningen för donatoruppgifterna hittar du här

Så här gör du en online-donation

1) Gå till online-donationssidan för Helsingfors universitets fonder.
2) Välj önskad summa och fond Nationalbibliotekets fond för kulturarv och klicka sedan på "Lägg till en donation".
3) Fyll i resten av formuläret.

Donera 10 euro

Understöd kulturarvet genom att skicka ett textmeddelande "KANSALLISKIRJASTO" till numret 16499.

Insamlingstillstånd

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2020/737, beviljat av Polisstyrelsen 18.6.2020. Tillståndet gäller i hela landet med undantag av Åland.

Vi tackar för ditt intresse för kulturarvet!

Bildning i nationens kärna

Nationalbiblioteket är det största och äldsta vetenskapliga biblioteket i Finland. Hos oss finns landets mest omfattande samlingar av litterärt kulturarv: över 130 hyllkilometer böcker, tidningar, kartor, manuskript och musikmaterial, utländsk vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar, varav två finns på Unescos världsarvslista.
 
Biblioteket grundades i samband med Kungliga Akademien i Åbo 1640 och är fortfarande en del av Helsingfors universitet. Kulturarvet är vår gemensamma nationella egendom.
 
Genom att donera till fonden för kulturarv hjälper du göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för var och en.

Nationalbibliotekets vänner

Anslut Dig till Nationalbibliotekets vänner!

Nationalbiblioteket sammankallar ett nätverk av vänner, till vilket alla som är intresserade av bibliotekets verksamhet och bokkultur har möjlighet att ansluta sig. Vänverksamheten är informell och avgiftsfri, och ett deltagande binder eller förpliktar inte till någonting. Vännerna kan själva besluta närmare om verksamhetens målsättningar och innehåll.

Kom med i vänverksamheten och fyll i blanketten med kontaktuppgifter.

Vännernas mission

Avsikten med vänverksamheten är att genom vännerna få stöd för bevarandet av kulturarvet och för främjandet av kännedomen om det. Stödet kan vara antingen ideellt eller materiellt. Det är också meningen att förstärka och utvidga bibliotekets samhällsrelationer och att sålunda förbättra bibliotekets förutsättningar att verka som en nationell kultur- och serviceinstitution. Biblioteket kan för sin del erbjuda sina vänner ett digert kulturprogram och gemensamma träffar i en historisk miljö samt fördjupa vännernas kännedom om bibliotekets verksamhet och bokkultur.

Former för verksamheten

Vid vännernas träffar diskuteras och avtalas närmare om verksamhetens målsättningar och riktlinjer. Till målsättningarna kan höra att utöka Nationalbibliotekets fond för kulturarv eller att föra en kampanj för ett gemensamt utvalt objekt, som till exempel att anskaffa ett visst värdefullt material, rädda en gammal bok eller möjliggöra något forskningsprojekt.

Vid de gemensamma träffarna kan man också bekanta sig med bibliotekets verksamhet, utställningar och samlingar.