Donationer till förmån för kulturarvet

Kulturarvet är vår gemensamma nationalegendom som vi tillsammans ansvarar för att bevara.

Innehållsförteckning

Hjälp oss att värna om kulturarvet!

Nationalbiblioteket har landets mest omfattande samlingar av litterärt kulturarv: mer än 115 hyllkilometer av inhemska böcker, tidskrifter, kartor, handskrifter och musikmaterial, utländsk vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar, varav två ingår i UNESCOs internationella Världsminnesregister.

Det är en utmaning att permanent förvara samlingarna från en generation till nästa. Materialet slits när det används och papper och andra material utplånas även av sig självt. Särskilt industriellt framställt surt papper blir skört och obrukbart med tiden. Bland räddningsåtgärderna finns konservering, digitalisering och mikrofotografering. Digitalisering ger dessutom snabb och enkel tillgång till sällsynt material. Åtgärderna kostar dock pengar och går långsamt framåt på grund av den stora mängden material.

Kulturarvet är vår gemensamma egendom som vi också gemensamt är ansvariga för att bevara. Nationalbiblioteket behöver därför både statlig och privat finansiering och samarbetspartner som värnar om samlingar och vill få dem i bruk. Nationalbibliotekets fond för kulturarv grundades för att främja bevarande av kulturarv, men även öka tillgängligheten och medvetenheten om det. Donationer till fonden går oavkortat till det ändamål du önskar.

Så här donerar du

Donera via internetbanken

Gör en donation till Helsingfors universitets fondkonto Nordea FI15 1660 3001 0767 70. Ange eventuellt vad donationen ska gå till i meddelanderutan. 

För donationer på minst 850 euro som är avdragsgilla i beskattningen behöver vi även ett gåvobrev på papper. Fyll i gåvobrevet på nätet eller för hand och returnera den till adressen lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller Lahjoittajasuhteet, PB 53, 00014 Helsingfors universitet. Dataskyddsbeskrivningen för donatoruppgifterna hittar du här

Så här gör du en online-donation

1) Gå till online-donationssidan för Helsingfors universitets fonder.
2) Välj önskad summa och fond Nationalbibliotekets fond för kulturarv och klicka sedan på "Lägg till en donation".
3) Fyll i resten av formuläret.

Donera 10 euro

Understöd kulturarvet genom att skicka ett textmeddelande "KANSALLISKIRJASTO" till numret 16499.

Insamlingstillstånd

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2020/737, beviljat av Polisstyrelsen 18.6.2020. Tillståndet gäller i hela landet med undantag av Åland.

Vi tackar för ditt intresse för kulturarvet!

Bildning i nationens kärna

Nationalbiblioteket är det största och äldsta vetenskapliga biblioteket i Finland. Hos oss finns landets mest omfattande samlingar av litterärt kulturarv: över 130 hyllkilometer böcker, tidningar, kartor, manuskript och musikmaterial, utländsk vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar, varav två finns på Unescos världsarvslista.
 
Biblioteket grundades i samband med Kungliga Akademien i Åbo 1640 och är fortfarande en del av Helsingfors universitet. Kulturarvet är vår gemensamma nationella egendom.
 
Genom att donera till fonden för kulturarv hjälper du göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för var och en.