Biblioteket på sociala medier

Följ oss på sociala medier, delta i evenemang tillsammans med oss och starta diskussioner om dina erfarenheter och intressen! Vi delar vardagsögonblick med dig och sprider information om aktuella frågor och vilken expertis du har tillgång till.

Innehållsförteckning

@ Facebook

Nationalbibliotekets Facebookprofil

Aktuella nyheter, inblickar i bibliotekets verksamhet och information om våra tjänster och samlingar. Sidan administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsteam.
Nationalbibliotekets Facebooksida (/Nationalbiblioteket)

Finnatjänstens Facebookprofil

Utvalda godbitar ur bl.a. museernas, bibliotekens och arkivens material samt information om aktuella nyheter. 
Sidan administreras av Finnas kommunikationsteam.
Finnatjänstens Facebooksida (/finnatjänsten)

Digi.kansalliskirjasto.fi-tjänstens Facebookprofil

Aktualiteter, tips på hur Digi.kansalliskirjasto.fi kan användas och plock ur Nationalbibliotekets digitaliserade material. Sidan administreras av Digitaliserings- och konserveringstjänsten.
Digi.kansalliskirjasto.fi -tjänstens Facebooksida (/digikansalliskirjasto)

Friexemplarstjänstens Facebookprofil

Friexemplarstjänstens aktualitetskommunikation för person- och organisationskunder. Information om materialöverlåtelser och insamlingar samt tjänstepraxis. Sidan administreras av Forskningsbibliotekets friexemplarstjänst.
Friexemplarstjänstens Facebooksida (/Friexemplarsbyrån)

@ Flickr

Nationalbibliotekets Flickr-konto

Bilder från evenemang och på samlingar, lokaler och personer . Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsteam.

För merparten av bilderna gäller CC Attribution-licens eller Public domain-bildrättigheter. Vi svarar gärna på förfrågningar om nyttjanderätten till bilderna.

Nationalbibliotekets Flickr-konto (/natlibfi)

@ Instagram

Nationalbibliotekets Instagramkonto

Vår verksamhet i bilder: om oss och våra kunder, tjänster, material, evenemang, möten. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsteam.

Nationalbiblioteket på Instagram (@kansalliskirjasto)

Finnas Instagramkonto

Idéer och inspiration ur Finnas material. Kontot administreras av Finnas kommunikationsteam.
Finnas Instagram (@finna.fi)

@ Twitter

Nationalbibliotekets Twitterkonto

Aktuella nyheter, närvaro på evenemang, senaste nytt från bibliotekssektorn. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsteam.
Nationalbibliotekets Twitterkonto (@NatLibFi)

Finnatjänstens Twitterkonto

Aktuella nyheter och inspirerande plock ur Finnas material. Konto administreras av Finnas kommunikationsteam.
Finnas Twitter-konto (@finnafi)

Fintotjänstens Twitterkonto

Aktuellt från Finto: nya egenskaper, nytt innehåll, information om plattformen. Kontot administreras av Nationalbibliotekets Finto-team.
Fintotjänstens Twitterkonto (@Fintopalvelu)

FinELib-tjänstens Twitterkonto

Aktiella nyheter som gäller FinELib-konsortiets verksamhet och medlemmar. Kontot administreras av Biblioteksnättjänsternas FinELib-team.
FinELib-tjänstens Twitterkonto (@FinELibpalvelu)

Melinda-tjänstens Twitterkonto

Aktuella nyheter som gäller Melinda-tjänsten: evenemang, utbildning och information om plattformen. Kontot administreras av Nationalbibliotekets Melinda-team.
Melinda-tjänstens Twitterkonto (@Melindapalvelu)

@ Youtube

Nationalbibliotekets kanal på YouTube

Vårt bibliotek i rörliga bilder. Ett tilltagande antal inspelningar av evenemang och instruktioner för hur du använder våra tjänster. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsteam.

Nationalbibliotekets kanal på YouTube

@ LinkedIn

Nationalbibliotekets LinkedIn-konto

Information om lediga jobb och andra aktuella nyheter. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsteam.

Nationalbibliotekets LinkedIn-konto

Finnas LinkedIn-konto

Aktuella nyheter och inspirerande plock ur Finnas material. Konto administreras av Finnas kommunikationsteam.
Finnas LinkedIn-konto