Biblioteket på sociala medier

Följ oss på sociala medier, delta med oss i olika evenemang och starta diskussioner om dina erfarenheter och intressen! Vi delar vardagsögonblick med dig och sprider information om aktuella frågor och vilken expertis du har tillgång till.

Innehållsförteckning

@ Facebook

Nationalbibliotekets Facebookprofil

Bibliotekets aktualiteter, inblick i verksamheten, information om våra tjänster och samlingar. Sidan administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsfunktion.
Nationalbibliotekets Facebooksida (/Nationalbiblioteket)

Finnatjänstens Facebookprofil

Finnatjänstens kunder och kundorganisationer: aktualitetskommunikation, information om egenskaper och material i tjänsten och nya Finnavyer.
Sidan administreras av Biblioteksnättjänsternas Finnateam.
Finnatjänstens Facebooksida (/finnatjänsten)

Friexemplarstjänstens Facebookprofil

Friexemplarstjänstens aktualitetskommunikation för person- och organisationskunder. Information om materialöverlåtelser och insamlingar samt tjänstepraxis. Sidan administreras av Forskningsbibliotekets friexemplarstjänst.
Friexemplarstjänstens Facebooksida (/Friexemplarsbyrån)

Digi.kansalliskirjasto.fi -tjänstens Facebookprofil

Aktualiteter, information om egenskaper och material i tjänsten Digi.kansalliskirjasto.fi. Sidan administreras av Digitaliserings- och konserveringstjänsten.
Digi.kansalliskirjasto.fi -tjänstens Facebooksida (/digikansalliskirjasto)
 

@ Flickr

Nationalbibliotekets Flickr-konto

Bildmaterial på evenemang, samlingar, lokaler och personer. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsfunktion.

CC Attribution eller Public domain-bildrättigheter för merparten av bilderna. Vi svarar gärna på förfrågningar om nyttjanderätten till bilderna.

Nationalbibliotekets Flickr-konto (/natlibfi)

@ Instagram

Nationalbibliotekets Instagramkonto

Vår verksamhet i bilder: om oss och er, tjänster, material, evenemang, möten. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsfunktion.

Nationalbiblioteket på Instagram (@kansalliskirjasto)

@ Twitter

Nationalbibliotekets Twitterkonto

Bibliotekets aktualiteter, närvaro på evenemang, senaste nytt från bibliotekssektorn. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsfunktion.
Nationalbibliotekets Twitterkonto (@NatLibFi)

Fintotjänstens Twitterkonto

Fintotjänstens aktualiteter: nya egenskaper, nytt innehåll, plattformsinformation. Kontot administreras av Nationalbibliotekets Finto-team.
Fintotjänstens Twitterkonto (@Fintopalvelu)

FinELib-tjänstens Twitterkonto

Aktualitetskommunikation relaterad till FinELib-konsortiets verksamhet och medlemmar. Kontot administreras av Biblioteksnättjänsternas FinELib-team.
FinELib-tjänstens Twitterkonto (@FinELibpalvelu)

Melinda-tjänstens Twitterkonto

Aktualitetskommunikation relaterad till Melinda-tjänsten: evenemang, utbildning, plattformsinformation. Kontot administreras av Nationalbibliotekets Melinda-team.
Melinda-tjänstens Twitterkonto (@Melindapalvelu)

 

@ Youtube

Nationalbibliotekets kanal på YouTube

Vårt bibliotek i rörliga bilder. Mer och mer inspelningar av evenemang och hjälpvideor för tjänsterna. Kontot administreras av Nationalbibliotekets kommunikationsfunktion.

Nationalbibliotekets kanal på YouTube