Om oss

Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som är öppen för alla och ger rikstäckande betjäning för medborgare, vetenskapssamhällen och andra aktörer inom samhället. Vi säkerställer tillgången till kulturarv som publicerats i Finland eller som gäller Finland samt förmedlar och skapar informationsinnehåll för forskning, studier, medborgare och samhället. Vi utvecklar tjänster i samarbete med bibliotek, arkiv, museer och andra aktörer.

Välkommen till Nationalbiblioteket!

Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
Following frame contains a video

Hjälp oss bevara kulturarvet

Gå med i Nationalbibliotekets vänner

Som Nationalbibliotekets vän får du inbjudan till särskilda vänevenemang där du kan bekanta dig med vårt nationella kulturarv tillsammans med andra intresserade. Vänverksamheten är informell och avgiftsfri och ett deltagande binder eller förpliktar inte till någonting. 

Donera till Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Då du donerar till Nationalbibliotekets fond för kulturarv stöder du vårt arbete för att bevara, digitalisera, konservera, publicera och på andra sätt tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv.