Om oss

Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek, som ansvarar för utökning, beskrivning, förvaring och tillhandahållande av vårt nationella publikationsarv och av sina unika samlingar.