Webbtjänsten digi.kansalliskirjasto.fi får gott betyg

Datum publicerat

I februari lät Nationalbiblioteket göra en kundenkät bland webbtjänsten digi.kansalliskirjasto.fi:s användare. Drygt 200 svar kom in. Användarna är allmänt taget mycket nöjda med tjänsten och rekommendationsindexet är utmärkta 81.

Kuva 1 Kuvituskuva, Hangon keksiä mainos. Liikeapulainen : Suomen liikeapulaisliiton äänenkannattaja, 16.03.1917, nro 11, s. 15 (muokattu värejä).

Reklam för Hangö kex, 1917. Källa: digi.kansalliskirjasto.fi (färgen ändrad).

Även denna gång är tidningar, tidskrifter och småtryck de populäraste materialtyperna i digi.kansalliskirjasto.fi. De populäraste funktionerna är fritextsökning i innehåll, olika avgränsningar av sökningar och tidningslistan där man kan se vilka titlar och årgångar som finns digitaliserade.

”Det här är en underbar tjänst. Ibland känns det nästan som magi. Jag har hittat allt möjligt!”

Majoriteten av dem som svarat är mycket bekanta med digi.kansalliskirjasto.fi eftersom de använder webbtjänsten minst en gång i veckan. En fjärdedel, alltså den största andelen av svararna, använder tjänsten för släktforskning, men bland svaren dyker nu också vetenskaplig forskning och historiker upp oftare än förut. Många av dem som svarat uppger att de använder digi.kansalliskirjasto.fi för allmänt surfande och för andra privata behov. Bland dem som svarat finns också journalister och innehållsproducenter.

Största delen av användarna upptäcker digi.kansalliskirjasto.fi:s skatter via sökmotorer eller Nationalbibliotekets webbplats kansalliskirjasto.fi. Användare hänvisas också till söktjänstens material via hobbygrupper och sociala medier.

Användarna är huvudsakligen nöjda med tjänstens sökfunktioner och utvecklingsönskemålen handlar främst om att öppna upp mer tidningsmaterial. För närvarande erbjuder digi.kansalliskirjasto.fi nästan 23 miljoner sidor material för kundbruk.


 

Vad kunderna använder digi.kansalliskirjasto.fi för, enligt enkäten 2022

 

DIGITALISERADE TIDNINGAR FÖR KUNDBRUK

1771–1939 

 • alla digitaliserade dagstidningar och tidskrifter som publicerats i Finland är fritt tillgängliga på nätet via digi.kansalliskirjasto.fi.
 • totalt 685 titlar, 6,1 miljoner dagstidningssidor.

1940–1949 

 • alla digitaliserade svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland är fritt tillgängliga på nätet via digi.kansalliskirjasto.fi fram till slutet av 2026. 
 • Sammanlagt har 39 nya svenskspråkiga dagstidningar från 1940-talet öppnats upp för användning. Dessa omfattar över 200 000 tidningssidor.

1950–2018 

 • alla digitaliserade svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland åren 1950–2018 är tillgängliga för användning på plats i följande arkiv, enligt hur digitaliseringen av tidningarna framskrider. 
   
  • Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek
  • Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors och Vasa 
  • Brages Pressarkiv, Helsingfors  
  • Ålands landskapsarkiv, Mariehamn 
 • totalt 38 titlar, över en miljon dagstidningssidor.

1950–2018

 • Nationalbiblioteket och Kopiosto har avtalat om rätten att för forskningsbruk förmedla digitala dagstidningar och tidskrifter som ingår i bibliotekets samlingar. Rätten att förmedla tidningarna via digi.kansalliskirjasto.fi gäller åtminstone till slutet av år 2022. 

1771–2021 

 • alla digitaliserade tidningar som publicerats i Finland, såväl finskspråkiga som svenskspråkiga, är enligt lagen tillgängliga för användning på plats på Nationalbiblioteket, Riksdagsbiblioteket och fem andra friexemplarsbibliotek.
 • totalt 893 titlar, 12,7 miljoner sidor.