Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg för uppföljning och textutvinning av mediamaterial från Ryssland och andra OSS-länder

Datum publicerat
Nyhetsuppföljningsverktyget My Integrum är tillgängligt för alla forskare och studenter vid universitet som har licens för sökportalen Integrum Profi fram till slutet av 2019. Det finns även möjlighet till textutvinning av material i Integrum Profi eller My Integrum.

My Integrum är en personifierad nyhetsuppföljningstjänst för alla som är intresserade av mediamaterial från Ryssland och andra OSS-länder. I My Integrum kan innehållet analyseras mer brett än i Integrum Profi. Den är tillgänglig för forskare och studenter vid de universitet (Helsingfors, Östra Finland, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Åbo Akademi) som har licens för Integrum Profi och kräver en personlig kod som fås från respektive bibliotek. Ange samtidigt på ryska de ämnesområden som du vill följa och sökord som beskriver dem. När du har fått koden kan du logga in i tjänsten via adressen https://sso.integrum.ru/Login.aspx.
My Integrum är tillgänglig fram till 31 december 2019. Den har samma innehåll som Integrum Profi. Mer information finns på My Integrums webbsida: http://www.integrumworld.com/int_sub.html.

Materialet i Integrum kan även användas för textutvinning. Forskare och studenter vid de universitet som har licens för Integrum Profi kan själva ladda ner tusentals nyhetsartiklar för textutvinning i vetenskapliga syften och för undervisningsändamål från Integrum Profi eller My Integrum. För att ladda ner stora mängder material, t.ex. hundratusentals artiklar, krävs ett separat avtal med Integrum. Kontakta i så fall Slaviska biblioteket.

Även om de egenskaper som presenterats ovan endast kan användas av en begränsad grupp har alla biblioteksbesökare tillgång till mediamaterialet i portalen Integrum Profi. Den är tillgänglig på plats i Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets biblioteksenheter.

Författare
Nyckelord