Utrymmesförändringar i Slaviska biblioteket

Utrymmesförändringar pågår i Slaviska biblioteket till slutet av februari 2018.

Slaviska bibliotekets Periodica II (tidskrifter 1950->) flyttas till referensbiblioteket i förbindelsegången och kortkatalogen flyttas till en ny plats nära Slaviska bibliotekets kundtjänst. Materialen står till förfogande även under flyttningsprocessen.

Vi beklagar bullerolägenheterna som förorsakas av flyttningen. Ytterligare information om utrymmesförändringarna ges av Slaviska bibliotekets kundtjänst.

Slaviska bibliotekets info
Nationalbiblioteket
+358 (0)2941 24066

Slaviska bibliotekets info är öppen Må-Ti 10–17, On 10-20, To-Fr 10-17