Urajärvi-samlingen ur bruk

Samlingen av Urajärvi flyttas och kan inte användas för närvarande. Urajärvi-samlingen innehåller en del av Nationalbibliotekets bokmagasinet. I Nationalbibliotekets söktjänst har Urajärvi material signum H U.

Man kan inte beställa materialet när det behandlas. Samlingen kan användas igen i höst 2019.