Under denna regeringsperiod inget beslut om sammanslagning av Depåbiblioteket och Nationalbiblioteket

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att propositionen med förslag till sammanslagning av Depåbiblioteket och Nationalbiblioteket inte kommer att föreläggas statsrådet eller riksdagen under denna regeringsperiod.