Ukrainas ambassadör Olga Dibrova besökte Nationalbiblioteket

Datum publicerat

Ukrainas ambassadör Olga Dibrova besökte Nationalbiblioteket den 17 april. Under besöket överräckte ambassadören en donation med böcker om ukrainsk kultur och det ukrainska samhället. Donationen har sammanställts av Taras Sjevtjenkos litteraturinstitut i Kiev och kommer att fogas till Slaviska bibliotekets samlingar.

Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova esittelee lahjoitusteoksia Kimmo Tuomiselle ja Liisa Savolaiselle.

Olga Dibrova, Ukrainas ambassadör i Finland, förevisar donationen från Taras Sjevtjenkos litteraturinstitut för överbibliotekarie Kimmo Tuominen och biträdande direktör Liisa Savolainen. 

Den 17 april besökte Ukrainas ambassadör Olga Dibrova med sällskap Nationalbiblioteket för att träffa överbibliotekarie Kimmo Tuominen och biträdande direktör Liisa Savolainen. Temat för besöket var en bokdonation som Taras Sjevtjenkos litteraturinstitut i Kiev sammanställt och som ambassadören överlämnade till biblioteket. Nationalbibliotekets verksamhet presenterades för ambassadören som även bekantade sig med Slaviska bibliotekets ukrainska material. Under besöket diskuterade man också möjligheten till framtida samarbete.

Bibliotekarie Irina Lukka på Slaviska biblioteket har arbetat med att ta emot donationen. Hon berättar om böckernas resa från krigets Ukraina till Finland.

”Det råkade sig att vi fick kontakt med Taras Sjevtjenkos litteraturinstitut i Kiev via ukrainska forskare som redan under flera års tid arbetat på Slaviska biblioteket. Personalen på litteraturinstitutet erbjöd sig att donera unika uppslagsböcker, bibliografier och uppslagsverk till Slaviska biblioteket. Vi har bland annat fått ta emot ett uppslagsverk i flera delar om Ukrainas nationalskald Taras Sjevtjenko och den berömde historikerna Mychajlo Hrusjevskyj dagböcker”, berättar Lukka. 

”Frågan var nu hur de här unika verken skulle kunna transporteras till Helsingfors. Här var slumpen avgörande – personal vid ukrainska ambassaden besökte oss för att bekanta sig med Slaviska bibliotekets samlingar, som privatpersoner och läsare. Efter några mindre förvecklingar så anlände böckerna slutligen till Helsingfors. Mitt varmaste tack till Raakel Tasanen som hjälpte till med arrangemangen”, fortsätter Lukka. 

Donationen fogas till Slaviska bibliotekets samlingar och blir tillgänglig för bibliotekets kunder från och med vecka 17. 

Lista över de ukrainska verk som ingår i donationen:

•    Шевченківська енциклопедія: У 6 т. Київ, 2013-2015. 
•    Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів. 2016.
•    Бібліотека Івана Франка: науковий опис / ред. Г. Бурлака. Т. 1-2, Київ, 2015.
•    Грушевський М. Щоденник (1902–1914 рр.): У 2 т. Т. 1 (1902–1914) / упор., вступ. ст., комент. С. Панькової. Київ, 2021. 
•    Косач (Обачний) М. Твори. Переклади. Листи. Записи кобзарських дум / упор. Л. Мірошниченко. Київ, 2017. 
•    Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка: У 3 т.1856–1916 / наук. ред. Г. Бурлака. Львів, 2016. 
•    Історія української літератури: У 12 т. / наук. ред. В. Сулима, М. Сулима. Київ, 2014-2021. 
•    Кобилянська, Ольга. Зібрання творів у 10 томах. Чернiвцi: Bukrek, 2013.
•    Ключ до України: міста і люди : українська мова як іноземна. Част. 1-2 / Ірина Ключковська, Оксана Горда, Оксана Трумко, Наталія Мартинишин, Галина Темник ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. – Львів : Колір ПРО, 2020.