Två tidningsarkiv på försök till Rysslandsforskning fram till 30 november

Datum publicerat
En etablerad hundraårig emigranttidning och en propagandatidning som lockar emigranter tillbaka till Sovjetunionen – två tidningar, två olika perspektiv. De två arkiven är tillgängliga i Helsingfors universitets nät samt på plats för bibliotekets besökare under perioden 1 oktober−30 november 2019.

Foto: East View Information Services

Novoe russkoe slovo var en ledande tidning för rysktalande emigranter i USA. Tidningen, som publicerades i New York, hade under sitt första årtionde en kommunistisk ideologi. På 1920-talet positionerade sig tidningen på nytt och etablerade sig som en ansedd emigranttidning med en stor upplaga. Arkivet omfattar åren 1918−2001.
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.5399922?lng=sv

Za vozvrashchenie na Rodinu gavs ut i Östberlin åren 1955−1960. Den var riktad till ryska emigranter och hade som syfte att skapa en positiv bild av Sovjetunionen. Tidningen, som nuförtiden är svår att få tag på, var för Sovjetunionen en viktig kanal för västfientlig propaganda under det kalla kriget. År 1960 ändrade den namn till Golos Rodiny. Arkivet omfattar alla nummer som publicerades före namnändringen och som finns att tillgå från åren 1955−1960.
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.5399962?lng=sv

Materialet är tillgängligt i Helsingfors universitets nät. Övriga besökare, som inte är forskare eller studerande vid Helsingfors universitet, når materialet via de bibliotekskiosker som finns i Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek. Inget tillstånd eller användarnamn krävs. Om du vill ta del av materialet via din egen dator kan du göra det på plats i något av biblioteken. Då behöver du användarkoder till HUPnet, som du får i kundtjänsten.

Användarvillkor för elektroniskt material

Ge gärna respons: kk-palvelu@helsinki.fi

 

Författare