Tutkain – finländskt tidningsmaterial för forskning på nätet

Datum publicerat
Nationalbiblioteket öppnar som en del av projektet Tutkain ett omfattande tidnings- och tidskriftsmaterial skyddat av upphovsrättslagen för högskolornas forskare. De finländska tidningarna och tidskrifterna kan användas på nätet i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, i enlighet med ett avtal som Nationalbiblioteket och Kopiosto ingått.
Bild
Marko Oja / Nationalbiblioteket

Nationalbibliotekets överbibliotekarie, professor Cecilia af Forselles, gläder sig över de nya forskningsmöjligheterna: “För forskningen öppnas en viktig kanal till ett material som är betydande och omfattande och som rör samhället. Tidningsmaterial används i väldigt olika typer av forskning, och materialet kommer med hjälp av denna nya tjänst kunna användas i ännu större omfattning och nå forskare oberoende av var de befinner sig, både i Finland och utomlands.”

Projektet Tutkain gör det möjligt att använda Nationalbibliotekets digitaliserade årgångar av finländska tidnings- och tidskriftsmaterial från 1930–2018 i forskningssyfte, oberoende av tid och plats. I projektet deltar 15  finländska högskolor. Högskolorna får tillstånd att ge användare som identifierar sig med HAKA-inloggning tillgång till Nationalbibliotekets digitaliserade tidningsmaterial för forskning. Användarna får enligt avtalet bläddra och göra sökningar i materialet, och undersöka och analysera det, också maskinellt.

Nationalbiblioteket har avtalat med Kopiosto om rätten att i samband med projektet Tutkain 2020−2022 göra det tidnings- och tidskriftsmaterial som hör till bibliotekets samlingar tillgängligt med hjälp av tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.

“Det är fint att vi kan vara med och göra tidningsarkiven tillgängliga i större omfattning än tidigare för forskning”, säger Kopiostos verkställande direktör Valtteri Niiranen. “Vi ser samtidigt till att journalisterna och utgivarna bakom tidningarna och tidskrifterna får de upphovsrättsersättningar de har rätt till.”

Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal vid de högskolor som deltar i Tutkain.