Hoppa till huvudinnehåll

Tre kantater av Jean Sibelius utkommit i förstaupplaga

Datum publicerat
Det senaste bandet i Jean Sibelius samlade verk innehåller fyra kantater för kör och orkester. Tre av bandets fyra kantater blir nu allmänt tillgängliga för första gången, eftersom orkesterpartiturer till Impromptu (op. 19), Sandels (op. 28) och Islossningen i Uleå älv (op. 30) förblev otryckta under tonsättarens livstid.

Sibelius reviderade Islossningen i Uleå älv både innan och efter uruppförandet. Denna överstyckning han gjorde innan uruppförandet.

”Av många kantater var det endast körstämman som trycktes, därför att det troligen skulle ha varit för tidskrävande att kopiera noterna för varje enskild körsångare. Såväl dirigenten som orkesterspelarna använde däremot handskrivna noter”, berättar doktorn i musik Sakari Ylivuori som har redigerat bandet.

Det enda tidigare förlagda verket är Snöfrid (op. 29), vars orkesterpartitur samt stämmor utkom 1929. Snöfrids förstautgåva baserade inte på tonsättares egenhändiga manuskript utan på en senare kopia med flera brister och rena felaktigheter.

”Dessa fel och brister kom med i den första utgåvan. Till all lycka har både manuskriptet och den senare kopian bevarats. Tack vare dessa har det varit möjligt att klarlägga i vilket skede de enskilda inexaktheterna har uppstått, och sålunda har det varit möjligt att korrigera felen”, konstaterar Ylivuori.

 

Tilläggsinformation:

Sakari Ylivuori

äldre forskare

Jean Sibelius Works

Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Tel. 044 560 3407
sakari.ylivuori@helsinki.fi

Projektet Jean Sibelius samlade verk har pågått från och med 1996 och har som mål att publicera Sibelius samtliga produktion i utgåvor som baserar sig på grundlig källforskning. Den senaste utgåvan är det 31:a bandet i serien. Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet rf och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/