Tiotals diskussionsforum har arkiverats i Finländska webbarkivet

Datum publicerat

På internets diskussionsforum har man bland annat diggat idoler, utövat olika hobbyn och debatterat – på samma gång föddes en stor del finländsk nätkultur. Nationalbiblioteket har nu arkiverat femtiofem olika diskussionsforum som kulturarv.

Neonvärisiä palikoita ja neliöitä tummalla taustalla

Ett omfattande urval inhemska diskussionsforum har samlats in till Finländska webbarkivet, som upprätthålls av Nationalbiblioteket. En lista över de arkiverade forumen finns i Finländska webbarkivets index. Själva materialet är i enlighet med upphovsrättslagen tillgängligt via dataterminaler för friexemplar som finns på alla friexemplarsbibliotek runtom i Finland, på Riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet KAVIs bibliotek.

Under åren 2021–2022 föreslog allmänheten och experter att diskussionsforum som inom kort skulle tas bort från internet, som forumen Tiede och MuroBBS, skulle samlas in. Diskussionsforumens guldålder var redan förbi, och inspirerat av insamlingsförslagen fattade Nationalbiblioteket beslutet att genomföra en omfattande temainsamling. I insamlingen inkluderades populära diskussionsforum inom olika temaområden. Forumen som valdes ut var inriktade på hobbyer som trädgårdsskötsel och konsolspel eller på religion – som till exempel Körttifoorumi och Pakanaverkko. Också forum av en mer allmän natur samlades in.

Det insamlade materialet omfattar offentliga diskussioner som ägt rum på forumen. Innehåll som kräver inloggning på forumet har alltså uteslutits ur insamlingen, liksom användarnas privata meddelanden.

Webbmaterial har samlats in till Finländska webbarkivet sedan 2006, då upphovsrättslagen gav Nationalbiblioteket rätt att arkivera material ur datanät. Lagen fastställer också att materialet skall göras tillgängligt på dataterminaler för friexemplar. Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial som berör deponering av inhemska publikationer har sedan år 2008 förpliktat Nationalbiblioteket att arkivera finländskt nätmaterial.

Nationalbibliotekets insamlingsplan för nätmaterial har gjorts upp enligt kulturmateriallagens stadgar. Planen preciserar i vilken omfattning material väljs ut och arkiveras samt slår fast praxis för inlämning av nätmaterial. Insamlingsplanen beaktar också forskningens och den kulturhistoriska arkiveringens behov och att webbutgivarna bör behandlas jämlikt. Planen granskas med minst fyra års mellanrum.

Informationsspecialist Sanna Haukkala (sanna.haukkala@helsinki.fi) och servicechef Aija Vahtola (aija.vahtola@helsinki.fi) ger mer information om insamlingen.

Kontaktperson

Friexemplarstjänsten
+358 (0)2941 44321 (arkisin/vardagar/weekdays 9-12)
Nationalbiblioteket