Temadagen Donera i dag 26.11.

Datum publicerat
Helsingfors universitets och Nationalbibliotekets temadag Donera i dag är en gemensam satsning till stöd för bevarandet av vårt kulturarv och för forskning och studier. Varje donation till universitetet är ett viktigt stöd till vetenskapen och hjälper våra forskare och studenter att skapa en bättre värld.
Bild
Marko Oja

Kom med och stöd bevarandet och tillgängliggörandet av vårt nationella  kulturarv!

Vårt kulturarv är vår nationella egendom och vårt gemensamma minne. Utbildning, forskning och bildning bygger på tidigare kunskap, och ansvaret för att kunskapen bevaras och sprids ligger hos oss alla.  På grund av den stora mängden material behöver Nationalbiblioteket inte bara offentlig finansiering utan också privat finansiering och samarbetspartner, så att biblioteket ska kunna värna om de unika samlingarna och göra dem tillgängliga i digital form för alla medborgare. Till det behöver vi din hjälp och din donation.  

Din donation styrs till Nationalbibliotekets fond för kulturarv, som hör till Helsingfors universitets fonder. Donationen går oavkortad till att bygga upp Nationalbibliotekets digitala nätbibliotek. Nationalbiblioteket har som ambition att erbjuda forskare och medborgare tillgång till sådana digitala samlingar som i dagsläget endast kan användas i bibliotekets läsesalar.

Bekanta dig med våra material:
digi.kansalliskirjasto.fi
kansalliskirjasto.finna.fi
doria.fi


SÅ HÄR KAN DU DONERA ÅR 2019:

1. Betala donationssumman i nätbanken till Helsingfors universitets fonders konto NORDEA IBAN FI32 157230 000 30072. Skriv ”Nationalbibliotekets fond för kulturarv” samt donatorns namn och kontaktinformation i meddelandefältet.  För donationer som överstiger 850 euro skriver vi ett gåvobrev. Privatpersoner och sammanslutningar har rätt till skatteavdrag för donationer på 850 euro eller mer per år.

2. Du kan göra en donation på nätet via Helsingfors universitets fonders webbsida: https://hy-yhteistyo.secure.force.com/helsinki/DonationPage. Skriv först vilken summa du vill donera, välj sedan insamlingen ”Nationalbibliotekets fond för kulturarv” och fyll slutligen i formuläret och skicka det.   
Polisstyrelsen har beviljat Helsingfors universitet tillstånd för penninginsamling åren 2015–2019 (POL-2014-11778).
Ytterligare information: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/donera  

Förfrågningar: kulttuuriperintörahasto@helsinki.fi

Anslut Dig till Nationalbibliotekets vänner!