Svenska kulturfonden stödjer digitaliseringen av Nationalbibliotekets samling Svenska tidens litteratur

Datum publicerat
Bild
Kansalliskirjasto / Iris Séraphin

Svenska kulturfonden har beviljat Nationalbiblioteket ett bidrag på 60 000 euro för ett digitaliseringsprojekt där publikationer som saknas från vår egen nationalsamling digitaliseras i första hand från de ursprungliga exemplaren i utländska minnesorganisationer och andra institutioner.

Nationalsamlingens äldsta del, Svenska tidens litteratur, omfattar cirka 17 400 finskspråkiga publikationer som tryckts i Finland, publicerats av finländare eller av personer baserade i Finland alternativt är tryckta utomlands och handlar om Finland. I samlingen finns 4 650 titlar endast i kopior som är i så dåligt skick att de inte kan digitaliseras. Den digitalisering som Svenska kulturfonden finansierar och som uppfyller kvalitetskriterierna förbättrar materialens användbarhet.

Unikt material särskilt för historieforskare

Den unika samlingen går under namnet Rv Fennica. Samlingen är upphovsrättsfri och digitaliseringen gagnar såväl finländska som nordiska forskare. Forskning inom digital humaniora som under senare tid har förstärkts har i Finland fokuserat starkt på bok- och idéhistoria. Digitaliseringen av samlingen skulle möjliggöra forskning av 1600- och 1700-talen även med nya forskningsmetoder.

Digitaliseringen av materialet gagnar i synnerhet forskning inom språkhistoria, Finlands och de nordiska ländernas historia, bokhistoria, kyrkohistoria, person- och lokalhistoria och vetenskapshistoria. 

Svenska kulturfondens finansiering riktas till ett omfattande projekt vars syfte är att producera en enhetlig digital samling av nationalsamlingens äldsta del. Bakgrunden till projektet går långt tillbaka i tiden, eftersom nationalsamlingen förstördes till stor del i Åbo brand och har restaurerats ända sedan 1800-talet. Nu är det möjligt att producera samlingen till allmänhetens användning i digitalt format. Verk i samlingen Rv Fennica har digitaliserats från Nationalbibliotekets exemplar sedan 2019. Svenska kulturfondens reproduktionsprojekt inleds under hösten 2021. Verk görs tillgängliga vartefter digitaliseringen framskrider.

Nationens kollektiva minne är en samhällelig resurs som nutiden bygger på. Nationalbibliotekets material och tjänster förstärker samhällets kunskapsunderlag, bildning, lärande och forskning. Nationalbibliotekets uppgift är att säkerställa att det publicerade kulturarvet är tillgängligt på olika sätt.

Mer information
informationsspecialist Jussi-Pekka Hakkarainen
Nationalbiblioteket
jussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fi
+358 2941 22732