Svara och påverka – enkät till kundorganisationer 26.9–14.10.2022

Datum publicerat

Genom att svara på enkäten kan du påverka utvecklingen av Nationalbibliotekets nationella tjänster. Vi hoppas att få svar från personer som arbetar i olika positioner. Antalet svarare från samma organisation är inte begränsat.

Käsi tietokoneen näppäimistöllä, vieressä kaavake ja lyijykynä.

Delta i utvecklingen av Nationalbibliotekets nationella tjänster genom att svara på enkäten.

Bild
Marko Oja

Nationalbiblioteket producerar nationella tjänster för universitetsbibliotek, offentliga bibliotek, yrkeshögskolebibliotek och specialbibliotek, arkiv, museer och organisationer inom offentlig förvaltning.

I den enkät som nu har öppnats ber vi dig att utvärdera Nationalbibliotekets tjänster som du använder. Du kan välja en eller flera tjänster angående vilka du vill svara; undersökningen omfattar FinELib, Finna, Finto, Finto AI / Annifpublikationsarkivtjänsterna, nationalbibliografin, Koha och Melinda. Vi hoppas att få många svar från så många olika perspektiv som möjligt. Flera personer från samma organisation kan svara på enkäten.

Du kommer till enkäten via denna länk. Svara senast fredagen den 14 oktober 2022. Enkäten är på finska.

Det tar cirka 8 minuter att svara. Tiden beror på hur många tjänsters frågor du svarar på. Enkäten är dataskyddad och samlar inte in personliga kontaktuppgifter. Enkätundersökningen genomförs av WitMill Oy på uppdrag av Nationalbiblioteket.

Ett varmt tack för dina svar!

Mer information om tjänsterna

FinELib
FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som främjar tillgången på e-resurser och öppen publicering. Tjänstebeskrivning av FinELib.

Finna
Finna är en mångsidig tjänstehelhet som erbjuder kultur- och vetenskapsmaterial för alla. Finna-plattformstjänsten erbjuder verktyg för organisationers egna webbtjänster. Tjänstebeskrivning av Finna

Finto 
Finto-tjänsten utvecklar en nationell infrastruktur för ontologier som sammanför olika ämnesområden samt programvaror som gör det möjligt att utnyttja ontologierna. Tjänstebeskrivning av Finto

Finto AI / Annif
Finto AI är en service för automatiserad ämnesordsindexering som stöd för innehållsbeskrivning. Den baserar sig på verktyget Annif som utvecklas av Nationalbiblioteket. Mer information om Annif (på engelska).

Publikationsarkivtjänster
Nationalbiblioteket förser sina kundorganisationer med en centraliserat underhållen publikationsarkivtjänst som möjliggör lagring, beskrivning och publicering av digitalt material. Tjänstebeskrivning av Publikationsarkivtjänster.

Nationalbibliografin
Nationalbibliografin ansvarar för metadata för finländsk publikationsproduktion och relaterade beskrivningar som en del av det nationella och internationella ekosystemet för beskrivningar. Tjänstebeskrivning av nationalbibliografi.

Koha
Koha-tjänsten erbjuder och utvecklar ett bibliotekssystem med öppen källkod som kan användas av högskolebibliotek och specialiserade bibliotek samt samordnar upphandlingen av den nödvändiga serverplattformen. Tjänstebeskrivning av Koha-service.

Melinda
Melinda är en nationell samarbetsmiljö för bibliografisk beskrivning och en metadataresurs som samlar beskrivande metadata om biblioteksmaterial på ett och samma ställe för alla att utnyttja. Tjänstebeskrivning av Melinda.

Mer information om enkäten
Kristiina Hormia-Poutanen, kristiina.hormia@helsinki.fi

Mer information om frågeformuläret
Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi

Obs! Om du har brådskande kundrespons eller annan respons som kräver ett snabbt svar, skicka ett meddelande till bibliotekets kundtjänst på adressen kansalliskirjasto@helsinki.fi. Svaren på denna enkät kommer att behandlas med fördröjning.