Stiftelsens för Åbo Akademi samlingar lanseras i Finna

Datum publicerat

Stiftelsens för Åbo Akademi omfattande konst- och föremålssamlingar finns nu i Finna. I stiftelsens konstsamlingar ingår verk av Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck och drygt hundra andra konstnärer.

Konstsamlingarna i museerna Ett Hem och Casa Haartman utgör egna helheter i respektive museum. Konstsamlingen i museet Ett Hem består till största delen av verk gjorda av finländska guldålderskonstnärer. I det här skedet görs en del av den omfattande samling av Axel Haartmans verk som finns i Casa Haartman tillgänglig i Finna.

Utöver konstverken har föremål och arkivmaterial från Sibeliusmuseum öppnats på Finna. I museets instrumentsamling ingår cirka 2 000 instrument från hela världen, varav de äldsta är från 1700-talet. Museets arkiv innehåller bl.a. fotografier, notmanuskript, tryckta noter, affischer och konsertprogram.

Verken i stiftelsens konstsamling är deponerade i Åbo Akademis lokaler samt i stiftelsens utrymmen. Konstsamlingen består av oljemålningar, akvareller, grafiska tryck, teckningar och skulpturer från olika epoker. Eftersom samlingen är omfattande har endast en liten del av verken ställts ut i taget och publiken har kunnat se dem endast på plats. I Finna är det möjligt att bekanta sig med samlingarna på ett mer heltäckande sätt.

– Det är en kulturgärning från stiftelsens sida att material ur museernas och stiftelsens samlingar nu blir tillgängliga i Finna. Samtidigt höjer Finna profilen för hela vår kulturverksamhet. Genom att katalogisera och digitalisera våra museala samlingar och konstsamlingar visar vi att vi värnar om vårt gemensamma kulturarv, säger skattmästare Lasse Svens på Stiftelsen för Åbo Akademi.

Digitaliseringen av museiföremål, konstverk och arkivmaterial fortsätter och fler av stiftelsens samlingar kommer att öppnas på Finna i framtiden.

Bekanta dig med Stiftelsens för Åbo Akademi samlingar i stiftelsens egen Finna-vy.

Bekanta dig med stiftelsens samlingar i Finna.fi.

Finna är ett hem för kultur- och vetenskapsmaterial i Finland. Finna.fi är en söktjänst som samlar material från hundratals inhemska aktörer på ett och samma ställe. Med mångsidiga sökfunktioner får du enkelt tillgång till materialet avgiftsfritt.

Bild: John Rafael Ekelund målar porträtt av kompositören Selim Palmgren, sommaren 1924 (Sibeliusmuseum, Åbo). Stiftelsen för Åbo Akademi. CC BY 4.0.