Statistik om Ryssland och Sovjetunionen donerades till Nationalbiblioteket

Datum publicerat
Statistikbibliotekets donation omfattar totalt 264 titlar. Samlingen placerades inom Slaviska bibliotekets samlingar och har nu katalogiserats och kan användas.

Den allmänna statistikserien Statistika Rossijskoj imperii

Bild
Marko Oja

Donationen innehåller bland annat sådana verk och enskilda nummer av seriepublikationer som Slaviska biblioteket tidigare saknade. Bland de donerade verken finns bland annat allmän statistik, specialstatistik och regional statistik. En del av statistiklitteraturen finns i de öppna samlingarna, resten i magasinet, därifrån litteratur kan beställas för läsning i läsesalen. Materialet kan inte lånas hem.

Mångsidig statistik från olika tidsperioder och regioner

Den första tryckta statistiken utkom i Ryssland under senare hälften av 1800-talet. Allmän statistik publicerades ofta i kalenderform, varav Russkij kalendar A. Suvorina är ett exempel.

I och med donationen kompletterades den betydande allmänna statistikserien Statistika Rossijskoj Imperii – de delar som tidigare fanns på Statistikbiblioteket finns nu i Slaviska bibliotekets öppna samling. Statistika Rossijskoj imperii ger tillsammans med statistikserien Statistitjeskij vremennik Rossijskoj Imperii, som också finns i den öppna samlingen, en heltäckande bild av det ryska imperiets statistik åren 1866–1916.

En annan intressant typ av statistiska helheter är folkräkningar: Kejsardömet Rysslands första och enda folkräkning från 1897 (Первая всеобщая перепись населенія Россійской имперіи 1897 г.) och Sovjetunionens första folkräkning från 1926 (Всесоюзная перепись населения 1926 г.) finns båda så gott som i sin helhet i Slaviska biblioteket.

Den donerade samlingen består huvudsakligen av äldre material från Kejsardömet Rysslands tid, men också av sovjetiska publikationer samt till exempel en nyare serie med statistik över OSS-länderna, Statistika SNG : statistitjeskij bulleten, som finns i den öppna samlingen. Serien är nyttig till exempel för den som forskar i Belarus och Ukrainas industri, jordbruk, handel och sysselsättningsutveckling.

Så här hittar du materialet

Den donerade statistiska litteraturen går att hitta i Nationalbibliotekets söktjänst på många olika sätt. Statistik över olika städer hittar du genom att i det normala sökfältet skriva in ordet ’tilastot’ på finska och staden eller regionen vars statistik du vill bekanta dig med (på finska), till exempel: tilastot Moskova.  Om du behöver hjälp, kontakta Slaviska biblioteket (se kontaktinformation nedan).

Du kan också göra en sökning utgående från verkets signum: signum: Sl. P. I; tema: tilastot. Med den sökningen hittar du alla statistikrelaterade donationer i Slaviska biblioteket. Tyvärr hittar inte sökningen all den statistiska litteratur som finns i den öppna samlingen, utan endast de verk som nu har donerats och katalogiserats.

Donerad statistisk litteratur som beställs till läsesalen hittar du med sökningen signum: H2 217, tema: tilastot.

Statistik från Ryssland och Sovjetunionen har också i viss mån digitaliserats bland annat vid Ryska statsbiblioteket, Ryska nationalbiblioteket och Ryska statliga historiska biblioteket. 

Författare