Specialläsesalens och Norra salens begränsade tjänster tillsvidare

Uppdaterad 1.3.2021

Användning av Specialläsesalens och Norra salens tjänster är möjlig från och med 22.2.2021 med iakttagande av säkerhetsåtgärder som förebygger exponering. Enligt myndigheternas akutriktlinjer kan öppettider och tjänster snabbt förändras.
 • Kunderna ska boka en användningstid och beställa de material som ska studeras per e-post på adressen kk-palvelu@helsinki.fi senast veckan före.
 • Användningen av salarna är begränsad till kunder vars avhandling, forskning eller publikation är i en kritisk fas och användningen av materialet är viktig med tanke på arbetets fortskridande.
 • Salarna är öppna på onsdagar och torsdagar klockan 11–13 och 14–16, och kunden kan boka en tid per sal för båda dagarna.
 • Vid bokning ska man anmäla a) hurdant forskningsarbete det är fråga om och b) varför användningen av materialet är viktig med tanke på arbetets fortskridande.
 • I Norra salen kan kunder läsa mikrofilmer och använda dataterminaler för friexemplar. Användning av Norra salens tjänster är möjlig utan ett nationalbibliotekskort.
 • Allt annat läsesalsmaterial levereras till Specialläsesalen. Kunden behöver ett nationalbibliotekskort för att använda Specialläsesalens tjänster.
 • Högst fyra kunder kan använda en sal samtidigt.
 • Kunden ska registrera sig hos vaktmästaren i hallen före läsesalsbesök. Tillgången till läsesalarna är begränsad.
 • Under hela sin tid i biblioteket ska kunden använda andningsskydd och sköta om god handhygien och säkerhetsavstånd. Kunden ska rengöra maskiner före användning.
 • Rådgivning erbjuds inte i salarna eftersom detta inte är möjligt då man iakttar säkerhetsavstånd.
 • Kunder kan fortfarande hämta sina reserverade hemlån och låna dem via självbetjäningsautomaten. Läs mer om begränsade lånetjänster.