Specialläsesalens och Norra salens begränsade tjänster öppnar vidare 17.5. - 4.6.

Datum publicerat
Uppdaterad 12.5.2021 Användning av Specialläsesalens och Norra salens tjänster är öppna mån-fre från och med 17.5.2021 med iakttagande av säkerhetsåtgärder som förebygger exponering. Enligt myndigheternas akutriktlinjer kan öppettider och tjänster snabbt förändras.
 • Kunderna ska boka en användningstid och beställa de material som ska studeras per e-post på adressen kk-palvelu@helsinki.fi senast två dagar före.
 • Användningen av salarna är begränsad till kunder vars avhandling, forskning eller publikation är i en kritisk fas och användningen av materialet är viktig med tanke på arbetets fortskridande.
 • Salarna är öppna från måndag till fredag klockan 11–13 och 14–16, och kunden kan boka en tid per sal för båda dagarna.
 • Vid bokning ska man anmäla a) hurdant forskningsarbete det är fråga om och b) varför användningen av materialet är viktig med tanke på arbetets fortskridande.
 • I Norra salen kan kunder läsa mikrofilmer och använda dataterminaler för friexemplar. Användning av Norra salens tjänster är möjlig utan ett nationalbibliotekskort.
 • Allt annat läsesalsmaterial levereras till Specialläsesalen. Kunden behöver ett nationalbibliotekskort för att använda Specialläsesalens tjänster.
 • Högst fyra kunder kan använda en sal samtidigt.
 • Kunden ska registrera sig hos vaktmästaren i hallen före läsesalsbesök. Tillgången till läsesalarna är begränsad.
 • Under hela sin tid i biblioteket ska kunden använda andningsskydd och sköta om god handhygien och säkerhetsavstånd. Kunden ska rengöra maskiner före användning.
 • Rådgivning erbjuds inte i salarna eftersom detta inte är möjligt då man iakttar säkerhetsavstånd.
 • Kunder kan fortfarande hämta sina reserverade hemlån och låna dem via självbetjäningsautomaten. Läs mer om begränsade lånetjänster.