Skyldigheten att överlåta friexemplar gäller inte alla tryckalster 18.11.2015

Årligen får vi över 3000 friexemplarsförsändelser från olika aktörer. Ofta innehåller försändelser också material som man inte alls behöver skicka. Vänligen observera följande saker i era egna försändelser:

Friexemplarna bör alltid komma från publikations 1. upplaga.

Av oförändrade nya upplagor behöver man inte skicka nya friexemplar. Men om den nya upplagan har förändringar i t.ex. innehållet, format, namn eller förlag, behöver man skicka nya friexemplar.

Av följande slags tryckalster behöver man inte skicka friexemplar:

  • anteckningsböcker med endast blanka sidor
  • blanketter
  • etiketter
  • inbjudningar till familjefester (t.ex. bröllops-, begravnings- och födelsedagsinbjudningar)
  • klistermärken
  • kuvert
  • omslagspapper och förpackningsmaterial
  • tryckalster och upptagningar som endast publiceras utomlands
  • visitkort.

Vi ber er att förmedla detta meddelande till alla som har ansvar för friexemplarsförsändelser inom er organisation. Närmare information om överlåtelsen av friexemplar finns på vår webbplats. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till i alla ärenden som gäller överlåtelseskyldigheten.

Kontaktuppgifter