Sibelius verk för violin och piano utkommer i kritisk utgåva

Det 30:e bandet i Sibelius samlade verk har publicerats. Bandet, som redigerats av Anna Pulkkis, innehåller Sibelius opusnumrerade verk för violin eller cello och piano.

Många av violinkompositionerna tillkom under krigsåren 1914–1918, och merparten av dessa publicerades först på 1920-talet. Felen som blev kvar i de tryckta noterna vållade förtret för tonsättaren. I den kritiska utgåvan har felen blivit rättade på basis av Sibelius egenhändiga manuskript.

Det tidigaste stycket i bandet är Romans (1890). Den unge violinisten och tonsättaren fick spela stycket för Topelius, som han beundrade. Bandet innehåller även Sibelius sista verk med opusnummer, de under år 1929 komponerade styckena som ingår i opusen 115 och 116.

I början av 1910-talet gjorde Sibelius ändringar och korrigeringar i många av sina tidiga verk, däribland den omfattande Fantasia (1900) för cello och piano, publicerad 1911 under titeln Malinconia.

Malinconia är Sibelius enda opusnumrerade komposition enbart för cello och piano. I bandet ingår även versioner för cello och piano av styckena i opusen 77 och 78.

Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet rf och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).
 

Tilläggsinformation:

Anna Pulkkis
äldre forskare
Jean Sibelius Works

Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Tel. 050 448 7480
anna.pulkkis@helsinki.fi

Jean Sibelius Works
https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/