Sibelius stråkkvartetter utkommer i kritisk utgåva

Datum publicerat

Alla fyra av Jean Sibelius stråkkvartetter ges nu ut tillsammans inom den kritiska editionen Jean Sibelius samlade verk (Jean Sibelius Works)

Sibelius första och sista stråkkvartetter.

Sibelius första (vänster JS 184, 1885) och sista (höger op. 56, 1909) stråkkvartetter åtskiljs av 24 år, vilket också återspeglas i manuskriptkällorna.

 

Sibelius komponerade sin första stråkkvartett (Ess-dur, JS 184) för hemmusikändamål sommaren 1885, redan innan han började studera vid Helsingfors Musikinstitut. Följande kvartett (a-moll, JS 183) föddes i slutet av hans studier 1889 och framfördes på institutets konsert. Den tredje kvartetten (B-dur, Op. 4) föddes drygt ett år efter den föregående och var den enda av dessa tre tidiga kvartetter som framfördes mer än en gång, sista gången 1915.

Sin sista stråkkvartett (Voces intimae, op. 56) komponerade Sibelius först år 1909, nästan två decennier efter den föregående. Många forskare antog också felaktigt att detta var Sibelius enda stråkkvartett, möjligtvis eftersom den är den enda som publicerades och spelades in under Sibelius livstid.

Den tredje delen av kvartetten har genomgått en rytmkorrigering, vilket säkert kan intressera musiker”, avslöjar utgåvans andre redaktör, dirigent Pekka Helasvuo. ”Sibelius kämpade med kvartettens slut och bytte även ut det under verkets publiceringsfas. Den nya utgåvan innehåller också den tidigare versionen av slutet samt en tidigare planerad korrigering av det”, berättar äldre forskare Tuija Wicklund.

Sibelius var nöjd med sin kvartett. Efter att han färdigställt verket skrev han till sin fru Aino: ”Den blev underbar. En sådan som får en att le till och med i dödsögonblicket.”

*************

Projektet Jean Sibelius samlade verk inleddes år 1996 och har som mål att publicera Sibelius samtliga produktion i utgåvor som baserar sig på grundliga källstudier. Den senaste utgåvan är det 37:de bandet i serien. Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet rf och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/?lang=sv

Tuija Wicklund
äldre forskare
Jean Sibelius Works
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet

Tel. 02 941 24091
tuija.wicklund@helsinki.fi