Sibelius samlade verk utkommer med ny volym

Den 28:e volymen innehåller Sibelius violinkonsert, versionen för violin och piano. Redaktör för denna volym är Timo Virtanen.

Sibelius konsert för violin och orkester är känd i två versioner, varav den första färdigställdes i början av 1904 och den senare bearbetningen, den version som numera oftast uppförs, våren 1905. Tonsättaren sammanställde pianopartitur för bägge versionerna, men endast versionen från 1905 har bevarats i sin helhet.

Versionerna av konserten för violin och piano är inte arrangemang, eftersom de blev färdiga redan före orkesterversionerna för repetitionsbruk: solisten var tvungen att ha möjlighet att repetera verket med piano före hen ställde sig framför orkestern. Fortfarande används pianopartituret på detta vis, men versionen för violin och piano kan också framföras som självständigt konsertnummer. Pianosatsen är fullödig och orkestralt rik.

Volymen JSW II/1A ingår i Sibelius samlade verk och innehåller en kritisk edition av den slutliga versionen av konserten, en faksimilutgåva av de bevarade pianopartiturfragmenten ur den tidiga versionens första sats samt rekonstruktioner av dess andra och tredje sats sammanställda på basen av manuskript. De två fullständiga versionerna av konserten för violin och orkester publicerades i Sibelius samlade verk, volym II/1 år 2014.

Sibelius samlade verk utges av Nationalbiblioteket, Sibelius-samfundet och Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

Timo Virtanen
timo.virtanen (at) helsinki.fi
Tel. 02941 24085