Sibelius pianotrior utkommer i kritisk utgåva: ”ungdomsårens viktigaste verkgrupp”

Datum publicerat

Det nya bandet i publikationsserien Jean Sibelius Works innehåller Sibelius trior för piano och stråkinstrument. Redaktörer för bandet är konsertpianist, musikdoktor Folke Gräsbeck och forskare, musikdoktor Anna Pulkkis.

Sibelius manuskript daterarat den 8 juli 1886

Bildtext: Sibelius komponerade Havträsk-trion under en sommar i Åbolands skärgård. Manuskriptet är daterat den 8 juli 1886.

Bild
Petri Tuovinen

Gräsbeck har en bred erfarenhet som uttolkare av Sibelius trior. Han berättar: ”Pianotrio är Sibelius viktigaste verkgrupp från ungdomsåren på 1880-talet. Länge kände man till enbart den s.k. Lovisa-trion, men släktens stora manuskriptdonation till Nationalbiblioteket år 1982 förändrade bilden betydligt. Den uppdaterade verkkatalogen omfattar nu fem hela pianotrior, som på ett åskådligt sätt förmedlar den unge komponistens framsteg under åren 1883–1888.”

Trion från sommaren 1883 är Sibelius första bevarade flersatsiga verk. Den kom till vid sidan av fiske- och jaktfärder. ”På regniga dagar är det trevligt att ha något arbete”, skrev den 17-årige ynglingen till sin farbror. De allra tidigaste manuskripten har vållat mest huvudbry vid redigeringsarbetet. ”Det har varit en utmaning att balansera mellan autenticitet och det som i praktiken är spelbart”, förklarar Gräsbeck. ”I detta avseende är kvaliteten högre i triorna av år 1886–1888, ’Havträsk’, ’Korpo’ och ’Lovisa’.”

Alla verk utom ett publiceras nu för första gången. Redaktörerna hoppas att Sibelius trior genom den nya publikationen kommer oftare att finna sin väg till konsertprogrammen.

Tilläggsinformation

Projektet Jean Sibelius samlade verk har pågått från och med 1996 och har som mål att publicera Sibelius samtliga produktion i utgåvor som baserar sig på grundlig källforskning. Den senaste utgåvan är det 34:e bandet i serien. Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet rf och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/?lang=sv

 

Kontaktperson

Anna Pulkkis
senior forskare
Jean Sibelius Works