Hoppa till huvudinnehåll

Sibelius första orkesterverk utkommer i kritisk utgåva

Datum publicerat
Det 27:e bandet i Sibelius samlade verk har publicerats. Bandet innehåller Sibelius första kompositioner för orkester, Ouvertyr i E dur och Balettscen och har redigerats av Tuija Wicklund.

Våren 1891 medan Sibelius kompletterade sina studier i Wien komponerade han sitt första verk för orkester. Av den planerade symfonin slutförde Sibelius två satser, den ovan nämnda ouvertyren och Balettscen, som han skickade till Helsingfors för uruppförande. Båda kompositionerna spelades också när Sibelius för första gången dirigerade en orkester på hösten 1891. 

Kompositionerna föll snabbt i glömska och publicerades inte under Sibelius livstid. Den nya kritiska utgåvan innehåller båda verken och dessutom Sibelius reviderade avslutning till Balettscen.  

Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-samfundet rf och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden). 

 


 

Tilläggsinformation:

Redaktör Tuija Wicklund, Nationalbiblioteket/ Jean Sibelius Works

tuija.wicklund (at) helsinki.fi  tel. 02 941 24091