Sibelius fjärde symfoni utkommer i kritisk utgåva

Datum publicerat

Sibelius gjorde ändringar i manuskriptet av den fjärde symfonin före publiceringsprocessen.

Editioner av Jean Sibelius fjärde symfoni med flera fel finns ännu i cirkulation. "I partituret av den nya kritiska utgåvan har rikliga fel och brister korrigerats och klarlagts. Editionen belyser också programmatiska aspekter som anknutits till symfonin", berättar forskaren Tuija Wicklund, som redigerat banden.

Symfonins komponeringsprocess var lång och verket blev knappt färdigt för uruppförandet. Under de sista två veckorna skrev Sibelius i sin dagbok att han kämpar med Gud och för livet med symfonin. Efter uruppförandet reviderade Sibelius verket innan det publicerades. I den nya utgåvan finns de första versionerna av satserna 2 och 3 med för första gången.

Symfonins reception 1911 var konfys och kritikerna beskrev verket som svårförståeligt, modernt och djärvt. Sibelius själv skrev kort efter han färdigställde verket: ”Jag älskar det verket. Det är urfint.” Ännu då Sibelius var närmare 80 år konstaterade han: ”Den fjärde symfonin representerar en essentiell och stor del av mig; nog är jag glad att jag skrivit den.”

Tilläggsinformation:

Tuija Wicklund
äldre forskare
Jean Sibelius Works

Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Tel. 02 941 24091

tuija.wicklund@helsinki.fi

 

Projektet Jean Sibelius samlade verk har pågått från och med 1996 och har som mål att publicera Sibelius samtliga produktion i utgåvor som baserar sig på grundlig källforskning. Den senaste utgåvan är det 33:e bandet i serien. Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet rf och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/