Serviceprislista uppdateras 1.7.

Nationalbibliotekets serviceprislista uppdateras 1.7.2018.

Serviceprislista