Serviceenkäten 2016: svara och påverka

Nationalbiblioteket erbjuder nationella infrastrukturtjänster särskilt för biblioteksnätet, men även för andra organisationer. Vi gör kundenkäten om dessa tjänster vartannat år.

Denna enkät gäller de följande Nationalbibliotekets tjänster:

 • Finna
 • Finto
 • publikationsarkivets tjänster
 • bibliotekssystemstjänsten
 • FinELib
 • Elektra
 • nationella databaserna (Arto, Fennica, Viola)
 • Melinda
 • Juuli
 • thesaurer och ongologier
 • formattjänster
 • URN-generator och
 • vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas KITT2.

Nu frågar vi igen

 • hur viktigt du tycker våra tjänster är
 • hur bra vi har lyckats med att erbjuda tjänsterna
 • hur sannolikt skulle du rekommendera tjänster till andra och
 • hur borde tjänsterna utvecklas?

Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. Vi öskar svar från alla personalgrupper och hur många som helst från en organisation!

Du kan fylla i enkäten genom att klicka här

Enkäten kan besvaras fram till den 21 december 2016.

Resultaten kommer att publiceras på våra webbsidor. Vi kommer att utarbeta ett utvecklingsprogram för de Nationella biblioteksnättjänsterna grundat på svaren. 

Har du frågor, ta kontakt per e-post: kk-kvp-viestinta(at)helsinki.fi