Resultat av Nationalbiblioteks enkät för forskare

Datum publicerat
Bild
Gino Crescoli / Pixabay

Projektet Digital Open Memory (DOM) frågade forskarnas erfarenheter om Nationalbibliotekets digitala material och tjänster våren 2020. Undersökningen fick totalt 130 svar från respondenterna på finska, svenska och engelska. Baserat på svaren är användare ganska nöjda med de digitala resurserna och tjänsterna kvalitet. Respondenterna gav många förslag på utvecklings förbättringar. Till exempel teknisk utveckling och tydlighet för tjänster och digitala resurser önskades.

Det var möjligt att lämna sin kontaktinformation för ytterligare kontakter och intervjuer. Forskare kommer att intervjuas under hösten så att de kan berätta mer om deras behov för användning av digitalt material och deras syn på samarbete med Nationalbiblioteket. Det finns fortfarande möjligheten att kontakta projektplaneraren även om du inte har besvarat enkät tidigare.

Havkraft från EU

DOM finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden Hävkraft från EU 2014–2020. Det är ett samarbete projekt med Nationalbiblioteket och Sydöstra Finlands yrkehögskola (Xamk). Projektet startade hösten 2019 och kommer att pågå fram till slutet av september 2021.