Rekommendation om minimimängden metadata som överlämnas i ONIX-format

Datum publicerat

Nationalbiblioteket har publicerat en rekommendation om minimimängden metadata som överlämnas i ONIX-format. Rekommendationerna riktar sig till dem som distribuerar webbpublikationer. Metadata som överförs till olika databaser kräver enhetliga standarder. När metadata sparas i söktjänsten Finna och databasen Melinda blir det betydligt enklare att hitta och identifiera publikationerna.

Rekommendationen ges i form av en tabell där de ONIX-fält som ska fyllas i anges och exempel på beskrivningar i XML-format som underlättar tolkningen av tabellen. Rekommendationen finns på friexemplarbyråns sidor på adressen https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran#natmaterial

ONIX finska tillämpning finns på adressen www.onix.fi.

Ytterligare information:
ledande informationsspecialist Aija Vahtola, Nationalbiblioteket, tel. 02941 40797, aija.vahtola(at)helsinki.fi