Regnbågshistoria och kommunikationsförändringar i Finna Klassrum

Datum publicerat

Finna Klassrums omfattande samlingar av museer och arkiv förädlas för undervisningsändamål. De senaste materialpaketen behandlar originalkällorna på ett sätt som gör det möjligt att använda dem mångsidigt både i självstudier och i skolundervisningen.

Finna Klassrums kostnadsfria materialpaket utnyttjar uteslutande originalkällorna. Att komma fram till ursprungskällorna stimulerar eleverna att söka nya kontakter och att se på fenomen från nya perspektiv.

Tanken på ett materialpaket med fokus på regnbågshistoria väcktes när Iris Olavinen, anställd vid Arbetararkivet, gick igenom Setas fotoarkiv. Av fotografierna visades en historia som alltid funnits, men som ofta har hållits gömd.

"Fotograferna visade historien om medborgarinflytandet och det konkreta arbete som gjorts för de mänskliga rättigheterna. Vi hoppas att materialpaketet kommer att öka informationen om sexuella och könsminoriteter och regnbågshistoria. Med hjälp av fotografier behandlar materialpaketet också till exempel identitet och självuttryck", säger Iris Olavinen.

Materialpaketet erbjuder ett enkelt sätt att hantera regnbågshistorien i undervisningen.

"Vi känner att ämnet inte behandlas särskilt mycket i läroböckerna, och ämnet är inte närvarande i alla elevers vardag. Vi vill ge unga människor nya perspektiv på ämnet och därmed skapa utrymme för tillväxt", säger Olavinen.

Materialpaketet för regnbågsliv i Finna har skapats i samarbete med Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas och vännerna till regnbågshistorien.

Nya materialpaket handlar om ämnen från mobiler till tryck

Från TikTok till textmeddelanden

När man undersöker materialpaketet kan man undra hur utvecklingen av mobiltelefoner har förändrat vårt sätt att kommunicera. Läs mer >>

Figurer på tyget

Materialpaketet avslöjar vilka tryckta hushållstextilier som har använts i finländska hem och vilka slag av tyger som har klätts i Finland vid olika tidpunkter. Läs mer >>

Trygg på jobbet

På ett säkert sätt i arbetet Leder helheten till att se över säkerheten i arbetet och berättar om arbetsplatsens farliga platser, skyddsutrustning och utvecklingen av säkerheten i arbetet. Läs mer >>

Vardagsliv mitt i naturen

Materialpaketet närmar sig vardagens historia och anständighetssamhället genom samspelet mellan människan och naturen, särskilt genom jakten. Läs mer >>

Skapad av naturen

Genom bilder av djur- och växtprover och reflektionsuppdrag kan fördjupa det naturvetenskapliga tänkandet och uppleva glädjen av naturens förundran. Läs mer >>

Yrjö Saarinen – en unik tolk av färg och känslor

I paketet bekantar man sig med Saarines uttrycksfulla konst om färgernas, upptäcktens och informationsbehandlingens aspekter. Läs mer >>

Information till hela folket

Materialpaketet gör oss förtrogna med den finländska informationshistorien och mediekulturen, särskilt ur tidningarnas och distributionsarbetets synvinkel. Läs mer >>

Skolan i bilder

Paketet introducerar skolornas vardag och fest i Finland från 1800-talet till 1900-talet. Läs mer >>

Sommar på Sommaröarna

Med materialpaketet undersöker man uppbyggnaden av historisk kunskap och väcker tanken på hur svårt det kan vara att göra tolkningar. Läs mer >>