Publikationsportalen Juuli tas ur bruk

Datum publicerat

Den av Nationalbiblioteket upprätthållna publikationsportalen Juuli tas ur bruk i slutet av november 2022. Användarna uppmanas att därefter övergå till att använda portalen Forskning.fi som förverkligas av Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning, CSC. Utöver publikationer innehåller Forskning.fi också information om forskningsmaterial och -infrastrukturer samt finansiering och projekt.

Juuli-palvelun etusivu.

Juuli-portalen togs i bruk år 2013. Via portalen har det varit möjligt att få en helhetsöversikt över hur forskare som jobbar vid finländska forskningsorganisationer publicerat sig. Att man nu väljer att lägga ner Juuli beror på överlappning med informationen på Forskning.fi, och att Juuli-portalens tekniska programvara skulle ha krävt omständliga tekniska uppdateringar under hösten 2022.

Berätta vilka av Juulis egenskaper du vill att läggs till i Forskning.fi

CSC samlar som bäst in önskemål om vilka av Juulis egenskaper som bör läggas till i Forskning.fi. Svar tas emot via en Webropolenkät som är öppen t.o.m. 26.9.2022. Observera vänligen att enkäten endast finns på finska.

Mer information

Utförligare information om nedkörningen av Juuli finns på vår finskspråkiga webbplats.