Provanvändning till den 30 april: Ogonek - Digital Archive

Arkivet är ett utmärkt källmaterial för forskningen av kultur och politik i Sovjetunionen under perioder av det stora patriotiska kriget, kalla kriget, perestrojkan/glasnosten, och nutiden.

Ogonek Digital Archive innehåller 230 000 artiklar och 440 000 fotografier.

Provanvändningen av Ogonek är öppet till studerande och personalen i Helsingfors Universitet samt till alla inom lokalerna av Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek med användaridentifikationer som man kan få från bibliotekens kundservice.

Provperioden fortsätter fram till den 30 april.

Feedback: kk-tietopalvelu@helsinki.fi

Tillgång till materialet via Nationalbibliotekets söktjänst.