Promotion och jubel enligt tradition – ny utställning presenterar välbevarad tradition som helhetsupplevelse

Datum publicerat

Hur ser Elias Lönnrots doktorsvärja ut? Hur skiljer sig Mannerheims hedersdoktorsdräkt från forna tiders promovendutstyrsel? Kan en magister eller doktor i framtiden välja att bära könsneutral högtidsdräkt vid sin promotion? Nationalbibliotekets kommande utställning om promotionens jubelår presenterar promotionstraditionen och dess olika ritualer på ett mångsidigt sätt.

Filosofisen tiedekunnan promootio 1919. Seppeleensitojattaret tulossa Tuomiokirkosta.

Filosofiska fakultetens promotion 1919. Kransbinderskor på väg från Domkyrkan.

Bild
Helsingfors universitetsmuseum

Promotionen är den finländska universitetsvärldens mest betydande fest där magistrar och doktorer får sina akademiska gradbeteckningar under noggrant reglerade former. I Finland har traditionen bevarats bättre än någon annanstans i världen. Det välbevarade protokollet och festligheternas form har bestått genom såväl maktskiften och krig som olika åsiktskonjunkturer. Tron på de gemensamma ritualerna har kvarstått.

Videofil

Akademisk fest i kända och okända finländares fotspår

Utställningen som öppnas i Nationalbibliotekets galleri är på många sätt historisk. För första gången får besökarna bekanta sig med promotionen som en helhetsupplevelse; genom fotografier, levande bilder och forskning om promotionens historia. De olika delarna av promotionsceremonin belyses med hjälp av bilder, konstverk och arkivfynd och med olika föremål som visar promotionens historia från 1600-talet till idag, som Elias Lönnrots doktorsvärja och Mannerheims hedersdoktorsdräkt. Inför utställningen har kläddesignern Ella Boucht tagit fram ett förslag till en framtida könsneutral högtidsdräkt för promovender.

Utställningen genomförs i samarbete med Helsingfors universitet och den är en del av promotionens jubelår vid universitetet. FD Kristina Ranki har fungerat som utställningens kurator.
 

Arbetsgrupp

Kurator: FD Kristina Ranki, Promotionens jubelår, Helsingfors universitet
Nationalbiblioteket: kommunikationsspecialist Marko Oja, konservator Marleena Vihakara, kommunikationschef Katri Nissilä, chef för samlingarna Jouni Ahmajärvi
Expertgrupp för innehåll: FD Jukka Relas, FM Juha Hurme, FD h.c. Rainer Knapas
Visuell identitet: Marko Oja, Nationalbiblioteket

Nationalbibliotekets galleri, Unionsgatan 36
Utställningen pågår 21.3.-31.10.2023 och kan besökas under Nationalbibliotekets öppettider.
Fritt inträde.

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/tapahtumat/riemun-rituaalit