Päivi Setäläs arkiv tillgängligt för forskare

Datum publicerat
Päivi Setäläs arkiv som överlämnades till Nationalbiblioteket i februari 2019 är uppordnat. Setälä var professor i historia vid Helsingfors universitet, direktör vid Finlands Rom-institut från 1994 till 1997 och huvudansvarig för planeringen av Helsingfors universitets 350-års jubileum. Hon bidrog till att kvinnoforskningen infördes i Finland och att Kristina-institutet grundades vid Helsingfors universitet 1991.

Arkivet innehåller också en omfattande samling tidningsklipp.

Bild
Marko Oja / Kansalliskirjasto

Utöver att ha varit verksam i ett flertal kulturorganisationer, gjorde den populärvetenskapliga trilogin i kvinnohistoria henne känd som skribent i ett större sammanhang. Till den hör verken Antiikin nainen, Keskiajan nainen och Renessanssin nainen.

Setäläs arkiv omfattar nästan hela hennes liv, men mest forskningsmöjligheter ger arkivet i anknytning till den akademiska verksamheten. Då handlar det främst om kvinnoforskning, Villa Lantes verksamhet och Setäläs många synpunkter på Europa och kvinnohistorian på andra håll som återfinns i hennes opublicerade föreläsningar. Materialet belyser också Setäläs skrivprocess som kan avläsas i den stora mängden manuskript och anteckningar.

Arkivet dokumenterar Setäläs omfattande nätverk, bland annat i form av brevväxling och gratulationer till professorsinstallationer och på bemärkelsedagar. Setälä blev också uppskattad för att hon genom sina nätverk lyckades ge Villa Lante en högre profil. Arkivet innehåller även material om institutets akademiska verksamhet och Setäläs egna projekt. Vad gäller kvinnoforskning innehåller arkivet Setäläs talmanuskript, som främst tar upp kvinnornas ställning och kvinnohistorian i Finland, vilket Setälä inte skrivit så mycket om offentligt. Ett annat populärt ämne i Setäläs tal är betydelsen av europeisk tillhörighet och kultur.

Setälä verkade som medlem bland annat i humanistiska kommittén vid Finlands Akademi och i styrelsen för Suomen Kulttuurirahasto. Hon var även chef för Finska Historiska Samfundet år 1992, där hon hjälpte till att grunda Finlands nationalbiografi. Arkivet innehåller rikligt med dokument som anknyter till dessa och andra organisationer, i vilka Setälä oftast hade en ledande ställning.

Setälä skrev regelbundet kolumner bland annat i Helsingin Sanomat och Suomen Kuvalehti. Hon samlade en stor mängd publicerade debattartiklar och vetenskapliga texter som hon själv skrivit, samt recensioner av sina böcker. Det finns ingen officiell bibliografi av den produktiva professorns artiklar.

Arkivmaterialet finns tillgängligt i Nationalbibliotekets specialläsesal. Materialet kan beställas via e-post på adressen kk-palvelu@helsinki.fi eller genom att fylla i en beställningsblankett på plats i biblioteket. En förteckning över arkivets innehåll (sammansat av Saara Asikainen) går att läsa på plats i specialläsesalen.

 

Ytterligare information:

Jouni Ahmajärvi
Servicechef
Arkiv- och förvaringstjänster
Nationalbiblioteket

+358 50 311 9260
jouni.ahmajarvi@helsinki.fi