Överbibliotekarie Kai Ekholms porträtt avtäcktes

Efter 17 år som Nationalbibliotekets överbibliotekarie gick professor Kai Ekholm i pension den 1 september 2018. Överbibliotekariens porträtt blir i enlighet med bibliotekets tradition en del av den ärorika serien porträtt som börjar med H.G. Porthan. Ekholms porträtt är målat av Riikka Lenkkeri, som är en av en Finlands ledande porträttmålare.

Verket finansierades med donerade medel. Nationalbiblioteket tackar alla som bidrog till att verket kunde beställas. Verket finns till påseende i Kupolsalen till 16.11. kl 15.

Ur ett institutionsperspektiv vittnar porträttet om kontinuitet, om vikten av institutionens uppdrag och om dess auktoritet. I ett porträtt måste man fånga något externt allmängiltigt och subjektivt utmärkande. Det måste vara diakroniskt, verket måste berätta något om objektets karaktär, professionella historia och arbetsetos.

Jag tackar Riikka Lenkkeri, som har genomfört sitt uppdrag på ett utomordentligt och kompromisslöst sätt.

- Kai Ekholm

Ytterligare information om konstnären