Överbibliotekarie Cecilia af Forselles porträtt avtäcktes

Datum publicerat

Professor Cecilia af Forselles går i pension 1.7.2022 och avgår samtidigt från posten som Nationalbibliotekets överbibliotekarie. af Forselles har under sin verksamhetsperiod styrt in Nationalbiblioteket i en ny strategiperiod och förstärkt bibliotekets finansiella och samhälleliga ställning. Under de senaste åren har Nationalbiblioteket stärkt sin profil som en riksomfattande, forskningsinriktad organisation som framgångsrikt arbetar för att likvärdigt främja bildning, inlärning och forskning. Som överbibliotekarie har af Forselles också inlett ett långsiktigt arbete för att främja hållbar utveckling vid biblioteket.

Cecilia af Forselles ja muotokuva

Överbibliotekarie Cecilia af Forselles och af Forselles porträtt, målat av professor Kuutti Lavonen.

Bild
Marko Oja

Under sin tid som överbibliotekarie har Cecilia af Forselles betonat Nationalbibliotekets roll som utvecklare av digitala miljöer och främjat forskares och medborgares tillgång till bibliotekets digitala tjänster och material. Bibliotekets forskartjänster, och forskning inriktad på de egna samlingarna, har utvidgats på ett mångsidigt vis. Förstärkning av samhällets jämlikhet och kunskapsgrund, nätverkssamarbeten och öppenhet har varit viktiga teman i af Forselles arbete. Nationalbibliotekets nya projekt för att förbättra tillgången till samiskt språk- och kulturmaterial ligger henne varmt om hjärtat.

En fantastisk karriär inom det finländska kulturarvet

Cecilia af Forselles har tillbringat över 20 år av sitt arbetsliv på Nationalbiblioteket, i olika roller. Professor af Forselles axlade uppgiften som Nationalbibliotekets överbibliotekarie år 2019 efter att 2005–2018 arbetat som bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Innan dess arbetade hon med olika uppgifter vid Helsingfors universitet och på Nationalbiblioteket. af Forselles har gett ut och varit redaktör för flera vetenskapliga verk och artiklar i samlingsvolymer, samt olika typer av publikationer inom bland annat bok-, kultur-, lärdoms- och kartografisk historia. Hon doktorerade i historia vid Helsingfors universitet år 2001.

Professor af Forselles är ordförande för Finlands lärdomshistoriska samfund samt viceordförande och medlem i styrelsen för de Vetenskapliga samfundens delegation. Hon har innehaft flera förtroendeuppdrag inom vetenskapliga samfund, stiftelser, kulturinstitut och museer.

Porträttet infogas i Nationalbibliotekets ståtliga samlingar

Professor Cecilia af Forselles porträtt fogas i enlighet med bibliotekets traditioner till den ståtliga samlingen överbibliotekarieporträtt som inleds med H.G. Porthan. af Forselles porträtt har målats av professor Kuutti Lavonen som är en av Finlands mest framstående konstnärer. Porträttet har finansierats genom donationer och Nationalbiblioteket framför ett varmt tack till alla som bidragit till dess förverkligande.

Porträttet är ett fantastiskt exempel på modern konst, vilket gläder mig. I överbibliotekariernas porträtt syns samtidigt en lång konsttradition och föränderligheten i människans natur och roll, men också en tidlöshet – tiden och evigheten. Jag tackar och gratulerar professor Kuutti Lavonen som på ett storartat sett tolkat den första kvinnliga överbibliotekarien vid Nationalbiblioteket, säger Cecilia af Forselles.

Kimmo Tuominen, docent och doktor i samhällsvetenskaper, efterträder af Forselles som Nationalbibliotekets överbibliotekarie i juni. Han kommer till Nationalbiblioteket från Helsingfors universitets bibliotek där han arbetat som överbibliotekarie. 
Mer information:
https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/kimmo-tuominen-vald-till-overbibliotekarie-vid-nationalbiblioteket