Över 20 miljoner sidor material i tjänsten Digi.kansalliskirjasto.fi – användningen av materialet ökar jämnt

Datum publicerat
Bild
Marko Oja

Tillgängligt via tjänsten finns för närvarande tidningar 10,9 miljoner, tidskrifter 7 miljoner, böcker 1,8 miljoner och annat material 368 500 sidor.

Tidningsmaterial som publicerats före år 1939 är för närvarande tillgängligt för alla. Nyare material finns tillgängligt i friexemplarsbibliotek på olika platser i landet. Tutkainprojektet gör det dessutom möjligt för universitet som har ingått ett separat avtal att använda tidningar och tidskrifter som publicerats under åren 1930–2018 för forskningsändamål.

Tidningar det mest använda materialet, även läseböcker intresserade under året som gick
År 2020 ökade användningen av digitaliserade samlingar med 15 procent jämfört med året innan och under året uppgick antalet sidladdningar av tjänsten till 13,2 miljoner. Mest använda material var tidningar (40 %) och tidskrifter (39 %).

Annan användning fördelades under året som gick i småtryck (14 %), böcker (8 %) och annat material. Bland böcker var Kultainen aapinen (1964) det mest lästa verket och det laddades ner 30 779 gånger. Bland de tio mest lästa böckerna fanns sex läseböcker. De mest populära fem verken var småtryck.

Utvecklingen av tjänsten har finansierats genom Europeiska unionens program Hävkraft från EU 2014–2020 i Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Digitaliserat material finns på adressen: https://digi.kansalliskirjasto.fi
Diginyheter kan läsas på Facebook: https://www.facebook.com/digikansalliskirjasto

Mer information
Servicedirektör Johanna Lilja
johanna.e.lilja@helsinki.fi
tfn 050 3119610

.

Författare