Öppna material som stöd för forskning och undervisning

Datum publicerat
Bild
MikeAMorrison / Wikimedia Commons

Söker du forsknings- eller undervisningsmaterial, men biblioteken är stängda och e-böckerna reserverade? Betydelsen av öppna material ökar i undantagssituationen som coronautbrottet orsakat. Vi har sammanställt en lista på tjänster som tillhandahåller öppna material som stöd för forskningen och undervisningen särskilt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Dessa material är tillgängliga oberoende av tid, plats och organisation. Listan är inte uttömmande, men den kan hjälpa med att komma igång.

Öppna vetenskapliga publikationer

Saknar du någon viktig tjänst? Tipsa oss!

Öppna publikationer i Nationalbibliotekets söktjänst och Finna.fi

Öppna samlingsverk och artiklar finns också i Nationalbibliotekets söktjänst under fliken för internationella e-material. Öppna artiklar finns bland artiklar som kräver inloggning med användarnamn vid en högskola, med de kan filtreras enligt källa så att du söker i källor som erbjuder öppna material, exempelvis Directory of Open Access Journals (DOAJ).

I Nationalbibliotekets samlingar finns ett stort antal öppna böcker. Du kan begränsa sökningen t.ex. enligt språk.

Söktjänsten Finna.fi samlar finländska öppna publikationer och examensarbeten från finländska bibliotek, arkiv och museer. Där hittar du exempelvis artiklar eller doktorsavhandlingar genom att först filtrera på fritt tillgängligt material och sedan på materialtyp.

Digitaliserade samlingar

I tjänsten Digi.kansalliskirjasto.fi finns många olika öppna material. Tjänsten innehåller exempelvis historiska dagstidningar och tidskrifter från 1771–1929 som Nationalbiblioteket har digitaliserat. Samlingen Bokhistoria som består av fakta- och läroböcker innehåller bl.a. en omfattande samling av  abc-böcker ända fram till 1972. Samlingen Svenska tidens litteratur omfattar den finska nationallitteraturens äldsta del, digitaliserade publikationer som tryckts åren 1488–1809/1827. Se flera plock ur våra digitaliserade samlingar!

Öppna material under undantagstillståndet

Många vetenskapliga förlag har gjort sina material öppet tillgängliga på nätet i en begränsad tid under undantagstillståndet. Den internationella sammanslutningen för bibliotekskonsortier ICOLC (International Coalition of Library Consortia) uppdaterar en lista över material som öppnats under undantagssituationen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura har öppnat Finlands nationalbiografi för alla ända till 26.5.2020.

 

Respons till Nationalbiblioteket: kk-palvelu@helsinki.fi 

Kontaktpersoner:

Vetenskapliga publikationer: informationsspecialist Emilia Pyykönen 

Digitaliserade material: systemspecialist Juha Rautiainen