Öppettider och tjänster från och med 1.9.2021

Datum publicerat

Från och med 1.9.2021 är Nationalbiblioteket öppet på vardagar kl. 9–18. Det finns emellertid fortsatta begränsningar i kundmängden. Ingen rådgivning erbjuds när detta inte är möjligt med säkerhetsavstånd i åtanke. Biblioteket kan enbart användas för forskning, studier och för att bekanta sig med bibliotekets material.

Yksityiskohta kirjahyllystä Kansalliskirjastossa

Medan coronasituationen ändras kan det ske förändringar i öppettider och tjänster med kort varsel.


Öppettider

 • Biblioteket håller öppet vardagar klockan 9–18.
 • Rådgivningen i Rotundan, specialläsesalen och Slaviska biblioteket håller öppet kl. 10–17.
 • Rådgivningen i Norra salen håller öppet kl. 13–15. Kl. 10–12 kallas en rådgivare från Rotunda på plats vid behov. Läs mer om Norra salens tjänster här.
 • Rådgivningen i kopieringstjänsten, och lyssningsrummet är stängda. 
 • Biblioteket kan enbart användas för forskning, studier och för att bekanta sig med bibliotekets material. För att använda biblioteket måste du ha ett nationalbibliotekskort. 
 • Det rekommenderas att det nya bibliotekskortet beställs med denna e-blankett innan ankomst till biblioteket. Du kan också få kortet från kundtjänst i Rotundan vid ditt första besök.
 • Nationalbibliotekets digitala tjänster är tillgängliga som vanligt hela tiden.

Skyddsåtgärder

 • Både kunderna och personalen ska hålla säkerhetsavstånd och på grund av detta ges ingen rådgivning. Betjäning fås huvudsakligen vid serviceställena.
 • Salarna och övriga kundlokalerna är tillgängliga för kunderna, men endast en del av kundplatserna används. Observera att detta kan begränsa din tillgång specialläsesalen och Norra salen under högtider.
 • Under biblioteksbesöket ska kunderna skydda sig enligt bestämmelser och rekommendationer av koordinationsgruppen för corona i huvudstadsregionen och Helsingfors universitet om användning av munskydd, säkerhetsavstånd och god handhygien.

Kopieringstjänsten levererar kopior utan rådgivning. 

Fjärrtjänster fungerar men leveranstiderna kan försenas på grund av avvikande situationer i andra bibliotek.

Leveranstiderna för allt material och tjänster kan vara längre än normalt.

Friexemplarsbyrån på Universitetsgatan 1 öppnas den 1.9.2021 för leverans av små friexemplarsförsändelser. Mottagningen av stora friexemplarsförsändelser, samt byråns kundtjänst per telefon och e-post är öppna som vanligt. Närmare information hittar ni på friexemplarbyråns webbsida.

Ta kontakt