Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och tjänster från och med 1.10.2021

Datum publicerat

Från och med 1.10.2021 är Nationalbiblioteket öppet på vardagar kl. 9–18.

Medan coronasituationen ändras kan det ske förändringar i öppettider och tjänster med kort varsel.

Yksityiskohta  kirjahyllystä Kansalliskirjastossa

Öppettider

  • Biblioteket håller öppet vardagar klockan 9–18.
  • Rådgivningen i Rotundan, specialläsesalen och Slaviska biblioteket håller öppet kl. 10–17.
  • Rådgivningen i Norra salen håller öppet kl. 13–15. Kl. 10–12 kallas en rådgivare från Rotunda på plats vid behov. Läs mer om Norra salens tjänster här.
  • Rådgivningen i kopieringstjänsten, och lyssningsrummet är stängda. Kopieringstjänsten levererar kopior utan rådgivning. 
  • Friexemplarsbyrån på Universitetsgatan 1 är öppen för leverans av små friexemplarsförsändelser. Mottagningen av stora friexemplarsförsändelser, samt byråns kundtjänst per telefon och e-post är öppna som vanligt. Närmare information hittar ni på friexemplarbyråns webbsida.

Skyddsåtgärder

  • Salarna och övriga kundlokalerna är tillgängliga för kunderna.
  • Enskilda turister är välkomna, men tyvärr kan vi inte ta emot turistgrupper.
  • Under biblioteksbesöket ska kunderna skydda sig enligt bestämmelser och rekommendationer av koordinationsgruppen för corona i huvudstadsregionen och Helsingfors universitet om användning av munskydd, säkerhetsavstånd och god handhygien.
  • Du ska alltid använda munskydd i bibliotekets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.

Ta kontakt