Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och tjänster från och med 1.10.2021

Datum publicerat

Från och med 1.10.2021 är Nationalbiblioteket öppet på vardagar kl. 9–18.

Medan coronasituationen ändras kan det ske förändringar i öppettider och tjänster med kort varsel.

Yksityiskohta  kirjahyllystä Kansalliskirjastossa

Öppettider

  • Biblioteket håller öppet vardagar klockan 9–18.
  • Rådgivningen i Rotundan, specialläsesalen och Slaviska biblioteket håller öppet kl. 10–17.
  • Rådgivningen i Norra salen håller öppet kl. 13–15. Kl. 10–12 kallas en rådgivare från Rotunda på plats vid behov. Läs mer om Norra salens tjänster här.
  • Rådgivningen i kopieringstjänsten, och lyssningsrummet är stängda. Kopieringstjänsten levererar kopior utan rådgivning. 
  • Friexemplarsbyrån på Universitetsgatan 1 är öppen för leverans av små friexemplarsförsändelser. Mottagningen av stora friexemplarsförsändelser, samt byråns kundtjänst per telefon och e-post är öppna som vanligt. Närmare information hittar ni på friexemplarbyråns webbsida.

Skyddsåtgärder

  • Salarna och övriga kundlokalerna är tillgängliga för kunderna.
  • Enskilda turister är välkomna, men tyvärr kan vi inte ta emot turistgrupper.
  • Under biblioteksbesöket ska kunderna skydda sig enligt bestämmelser och rekommendationer av koordinationsgruppen för corona i huvudstadsregionen och Helsingfors universitet om användning av munskydd, säkerhetsavstånd och god handhygien.
  • Vi rekommenderar starkt att du tar masken med dig och använder den i situationer där det inte är möjligt att hålla ett säkert avstånd till andra människor. När vi erbjuder rådgivning där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd (t. ex. användning av maskiner) måste båda kunden och rådgivaren använda masken.

Ta kontakt