Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider ändras från och med 19.1.2022

Datum publicerat

Från och med 19.1.2022 är Nationalbiblioteket öppet på vardagar kl. 10–17.

Medan coronasituationen ändras kan det ske förändringar i öppettider och tjänster med kort varsel.

Uppdaterat 14.1.2022 Öppettider

Uppdaterat 11.1.2022 Norra salens tjänster och friexemplarsbyrån.

Öppettider

  • Från och med 19.1. håller biblioteket öppet vardagar kl. 10–17.
  • Rådgivningen i Rotundan, specialläsesalen och Slaviska biblioteket håller öppet kl. 10–17.
  • Rådgivningen i Norra salen håller stängt. Salens tjänster kan användas på egen hand.
  • Rådgivningen i kopieringstjänsten, och lyssningsrummet är stängda. Kopieringstjänsten levererar kopior utan rådgivning. 
  • Friexemplarsbyrån på Universitetsgatan 1 är stängd från 12.1.2022 tills vidare. Därmed är det endast möjligt att leverera friexemplar per post eller som billeverans till Glotunneln. Närmare information hittar du på friexemplarbyråns webbsida.

Skyddsåtgärder

  • Både kunderna och personalen ska hålla säkerhetsavstånd och på grund av detta ges betjäning huvudsakligen endast vid serviceställena.
  • Salarna och övriga kundlokalerna är tillgängliga för kunderna.
  • Enskilda turister är välkomna, men tyvärr kan vi inte ta emot turistgrupper.
  • Under biblioteksbesöket ska kunderna skydda sig enligt bestämmelser och rekommendationer av koordinationsgruppen för corona i huvudstadsregionen och Helsingfors universitet om användning av munskydd, säkerhetsavstånd och god handhygien.
  • Du ska alltid använda munskydd i bibliotekets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.

Ta kontakt