Nya serviceområden och utnämningar vid Nationalbiblioteket

Datum publicerat
Nationalbiblioteket ändrade sin organisation från och med början av september. I fortsättningen är bibliotekets tjänster indelade i två serviceområden.

Serviceområdet Forskningsbiblioteket ansvarar för tjänsterna till personkunder, dvs. studenter och forskare, och också för digitaliseringen av samlingar. Tjänsterna till organisationer, dvs. bibliotek, arkiv och museer, sköts av serviceområdet Biblioteksnättjänster. Från och med september hör Finlands nationalbibliografi Fennica till Biblioteksnättjänsters ansvarsområde.

Servicedirektör för området Forskningsbiblioteket är FD Johanna Lilja som tillträdde i början av september. AFM Kristiina Hormia-Poutanen fortsätter som servicedirektör för Biblioteksnättjänster.

EM Pirjo Karppinen har tillträtt som bibliotekets kontaktchef med särskilt ansvar för medelsanskaffning och partnerskap. FM Liisa Savolainen fortsätter som biträdande bibliotekschef med ansvar för samordning av strategiplaneringen. FD, professor Kai Ekholm fortsätter som överbibliotekarie.