Nya e-resurser om Medeltidens historia i nätet av Helsingfors universitet

Datum publicerat
Nationalbiblioteken har förvärvat två e-resurser om medeltidens historia: Brill's Medieval Reference Library Online och Ut per litteras apostolicas - Papa letters (LITPA-online)

Nationalbiblioteken har förvärvat två e-resurser om medeltidens historia:

Medieval Reference Library Online, som innehåller fyra encyklopedier från förlaget Brill

  • Encyclopedia of Medieval Pilgrimage (2009)                                                   
  • Encyclopedia of the Medieval Chronicle (2010, with 2016 update) 
  • Encyclopaedia of Medieval Dress and Textiles of the British Isles c. 450-1450 (2012, with 2016 update)        
  • Brill's Encyclopaedia of the Middle Ages, (NEW, September 2016) 

Encycklopedierna innehåller artiklar om olika aspekter av medeltida historia, kultur och tro, samt illustrationer.

och

Ut per litteras apostolicas - Papa letters (LITPA-online)

En brevsamling av biskåpar från 1200-1300.

Publikationer: Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle (32 vols.: Rome, 1883-)and the Registres et lettres des Papes du XIVe siècle (48 vols.: Rome, 1899-). Ytterligare den innehåller opublicerade material (litterae communes of Gregory XI from 1371 to 1375 and the registers of petitions of Urbain V).

Dessa databaser finns tillgängliga inom Helsingfors universitets nätverk för universitetets forskare, studenter och personal med Helsingfors universitets användar-id.

Fjärranvändning är möjligt med HU:s användarnamn. Se: Fjärranslutning

Materialen är även tillgängliga för alla andra intresserade inom Nationalbiblioteket och Helsingfors universitetsbibliotek med gäst-id, som man kan få i biblioteket.

Databasen kan hittas via söksystemen https://kansalliskirjasto.finna.fi/

Användarvillkor för e-resurserna:  
http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/hjalp/soktjanster/e-resurser/anvandarvillkor-e-resurserna/

Feedback: kk-tietopalvelu[at]helsinki.fi