Nya e-resurser för forskning i Rysslands och Östeuropas språk och historia

Datum publicerat
Bild
Marta Lalova / Pixabay

Uppslagsverket för forskning i slaviska språk Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (Brill) som provanvändes i september har förvärvats och är tillgängligt i Helsingfors universitets nät och på biblioteket. Artiklarna i uppslagsverket behandlar de slaviska språkens utveckling och växelverkan med andra språk. Det nyligen publicerade verket är fortfarande under arbete, det kommer att utökas med hundra artiklar årligen under perioden 2020–2023, tills det som färdigställt omfattar cirka 400 artiklar. Huvudredaktörer för verket är Marc L. Greenberg (University of Kansas) och Lenore A. Grenoble (University of Chicago).

Bibliografin över Östeuropas medeltida historia och arkeologi Bibliography of the History and Archaeology of Eastern Europe in the Middle Ages (Brill) omfattar litteraturen inom ett vidsträckt geografiskt område som varit en smältdegel av skandinaviska, västeuropeiska, eurasiska och bysantiska inflytelser. Den nuvarande samlingen av 75 000 referenser utökas med 1 000–2 000 referenser varje år. Referenserna omfattar litteratur från och med slutet av 1700-talet till innevarande år, på 25 språk. Sökverktyget omfattar sökning med fritext, ämnesord, upphov och titel. Efter sökningen kan du avgränsa sökresultaten enligt t.ex. publikationens datum, typ och språk. Verket har redigerats av Florin Curta (University of Florida).

Länkar till materialet i Nationalbibliotekets söktjänst:

Materialet är tillgängligt i Helsingfors universitets nät och universitetets forskare, studerande och personal kan därför använda det på distans. Övriga besökare, som inte är forskare eller studerande vid Helsingfors universitet, når materialet via de bibliotekskiosker som finns i Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek. Inget tillstånd eller användarnamn krävs. Om du vill ta del av materialet via din egen dator kan du göra det på plats i något av biblioteken genom att logga in på gästnätverket HelsinkiUni Guest (lösenord: uniguest).

Användarvillkor för elektroniskt material

Ge gärna respons: kk-palvelu@helsinki.fi

Författare